Mindwork erhvervspsykologer

Kurser

Kursus i procesfacilitering

1,322

“Tør du adressere elefanten i rummet?”

Kurset er særligt designet til psykologer og andre professionelle, der primært beskæftiger sig med individuel rådgivning, men også arbejder med grupper og organisationer, hvor opgaverne f.eks. kan være relateret til psykisk arbejdsmiljø (mobning, chikane eller samarbejdsproblemer), organisationsforandringer, lederudvikling m.m. Kurset er ligeledes relevant for professionelle, der allerede har erfaring med og måske uddannelse i procesfacilitering, men som savner flere teknikker til at kunne håndtere de svære gruppedynamikker og følelser, der kan dukke op i en gruppe.

På fire koncentrerede dage præsenteres tilgange til at rammesætte en proces og stå stærkt i rollen som facilitator. Med udgangspunkt i i korte teoretiske oplæg og cases arbejder vi med:

 • Opmærksomhed på både os selv, den enkelte i gruppen og gruppen som helhed
 • Kendskab til og navigation i gruppedynamik
 • Indsigt i egne styrker og begrænsninger som facilitator

Alt dette med fokus på konkrete tilgange til løsning af udfordringer og sikker navigation i rollen procesfacilitator.

Form og metode: 
Undervisningen vil bestå af en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, konkrete øvelser, refleksioner og diskussioner. Der vil være inddragelse af deltagernes egne cases samt cases og øvelser fra underviserne.

Undervisningsprogram:
Dag 1: Udfordringerne ved og rammerne for procesfacilitering:

 • Præsentation af undervisere og deltagere
 • Konkrete opmærksomhedspunkter ved procesfacilitering
 • Sense making (Ethos, pathos, logos)
 • Den åbne systemteoretiske model
 • Refleksioner i forhold til egne opgaver
 • Refleksioner i ”egen” læringsgruppe (gruppen her-og-nu)

Dag 2: Bions grundantagelser og sociale forsvarsmekanismer:

 • ”Guld-modellen”
 • Bions grundantagelser – ”som-om”-grupper og arbejdsgrupper
 • Gruppeudvikling; forming, storming, norming, performing/inkludering etc.
 • Sociale forsvarsmekanismer
 • ”Syndebuk”-tanken group in the mind
 • Refleksioner i forhold til egne opgaver
 • Refleksioner i ”egen” læringsgruppe (gruppen her-og-nu)

Dag 3: I rollen som proceskonsulent: Egne forsvarsmekanismer og rolleanalyse:

 • Hvem har ansvaret for udbyttet? (Konsulenten på grænsen)
 • Egne reaktioner ift. målgrupper, problemstillinger, reaktioner.
 • Forsvarsmekanismer: overføring, modoverføring, projektiv identifikation
 • Rolleanalyse
 • Refleksioner og metarefleksioner

Dag 4: Spørgeteknikker og negativ formåen:

 • Forskellige spørgeteknikker (Karl Tomm)
 • Negativ formåen – at kunne håndtere det uforudsigelige
 • Design af workshop
 • Refleksioner og metarefleksioner

I forlængelse af kursusdagene vil det være muligt at tilmelde sig en supervisionsgruppe i efteråret 2017.

01
Praktiske informationer

Om underviserne:
Susanne Ulveman er uddannet cand.psych. aut. med speciale i organisations- og arbejdspsykologi og har desuden en 4-årig efteruddannelse i gruppeanalyse fra Institut for Gruppeanalyse. Susanne har en solid erfaring med organisationsudvikling og udvikling af ledere på individuelt niveau samt udvikling af leder- og medarbejdergrupper i både private og offentlige organisationer. Susanne har haft egen virksomhed i en lang årrække og har i mere end 30 år arbejdet med mange former for procesfacilitering i større og mindre grupper.

Maren Sindahl er uddannet cand.mag. i psykologi og har en master i organisationspsykologi (MPO). Derudover har Maren efteruddannelse inden for systemiske og narrative metoder fra DISPUK og efteruddannelse i psykodynamisk organisationsudvikling fra OPU. Maren har været selvstændig gennem de sidste 10 år og beskæftiger sig med ledelsesudvikling, organisationsudvikling, samarbejdsprocesser, konflikthåndtering, coaching og supervision i både private og offentlige virksomheder. Maren har 25 års erfaring med procesfacilitering i større og mindre grupper. Maren underviser på UCC og DTU i diplom i ledelse og er beskikket censor på landsplan.

Tid:
Den 13.-14. november 2017 og den 9.-10. januar 2017.

Sted:

Kurset afholdes i Mindworks lokaler på Vesterbrogade 31 i København.

Pris:
12.000 kr. inkl. fuld forplejning

Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til vores administration på tlf. 2075 1616 eller via kontaktformularen.

02
Tilmelding

Jeg tilmelder mig hermed kursus i Procesfacilitering med start den 13. november 2017.

Prisen er 12.000 kr.


Hvor skal regningen sendes til?


betingelserne (PDF)
Jeg har læst*
Jeg må gerne kontaktes af Mindwork mht. nyheder, events osv...

*Skal udfyldes.