Psykoterapi-i-Perinatalperioden_WEB

Uddannelser

Perinatal psykoterapi 2018

2,626

Mindwork udbyder for anden gang en psykologisk videreuddannelse for professionelle inden for social- og sundhedsområdet, der arbejder med gravide, spæd- og småbørnsforældre.

Uddannelsen er målrettet fagpersoner, der ønsker specialisering inden for arbejdet med tidlig forebyggelse i perinatalperioden og psykoterapeutiske interventioner med fokus på mental sundhed for gravide, spædbørn og familier.

Både forskning og klinisk erfaring dokumenterer, at præ- og postnatal stress, psykiske vanskeligheder og psykiske sygdomme kan påvirke barnet både inden og efter fødslen. Der findes også flere undersøgelser som viser, at måden barnet mødes og reguleres på i den postnatale periode kan have direkte effekt på hjernens funktion og udvikling.

Intervention med de nye forældre er derfor også vigtig. For langt de fleste sker den omfattende fysiske og mentale omstilling til dét at være forældre helt intuitivt i forbindelse med graviditeten. For sårbare gravide kan denne proces imidlertid kræve tidlig hjælp og støtte for nogle og for andre kan der være behov egentlig psykologisk behandling. Det kræver særlige terapeutiske færdigheder.

Opkvalificering af sundhedsprofessionelle ift. forebyggelse og tidlig intervention i perinatalperioden vil derfor have stor betydning for det social- og sundhedsfaglige arbejde indenfor området og det vil bidrage til sikring og understøttelse af trivsel og udvikling hos såvel barnet som dets familie.

Om uddannelsen:
Perinatal psykoterapi er et specialiseret uddannelsesforløb med fokus på perinatal psykologi, perinatal psykoterapi, perinatal psykiatri og spædbarnspsykologi. Uddannelsen stiller skarpt på specialiseret viden og indsigt i det ufødte/det nyfødte barns udvikling og kompetencer og samspillet mellem barnet og dets primære omsorgspersoner.

Uddannelsen udbydes af Mindwork og gennemføres i samarbejde med psykologspecialist Gro Brean fra Nationalt Kompetancenetværk for Spæd- og Småbarns Psykiske Sundhed, R-BUP i Norge.

Kursusleder: Katrine Spiegelhauer. Katrine er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2004 og autoriseret af Psykolognævnet i 2007. Katrine har videreuddannet sig indenfor klinisk børnepsykologi med fokus på den perinatale periode. Derudover har Katrine videreuddannet sig inden for to terapeutiske retninger: den narrative metode og den medfølelsesfokuserede metode (Compassion Focused Therapy).

Indhold: 

  • Undervisning med udgangspunkt i nyeste, forskningsbaserede viden inden for områderne perinatal psykologi/ psykoterapi, perinatal psykiatri, medicinering/psykofarmaka i graviditeten, graviditetens neurobiologi samt neurovidenskab og tilknytningsteori.
  • Grundig træning i færdigheder inden for kontaktskabelse, kommunikation og intervention med psykisk sårbare gravide og deres familier.
  • Strategier til understøttelse af personlig udvikling, trivsel og egenomsorg med udgangspunkt i bl.a. Mindful Compassion
  • Gruppesupervision med fokus på implementering af ny viden og nye færdigheder i deltagernes daglige arbejde.

Forløbet består af en vekslen mellem teoretiske dage og dage med øvelser, refleksion og supervision.

Efter uddannelsen vil deltagerne have specialiseret viden om perinatalperiodens psykologi og perinatal psykoterapi, som kan danne grundlag for udvikling og opkvalificering af arbejdet med sårbare gravide og nybagte familier.

Deltageren bliver gennem denne opkvalificeringen i stand til at kunne identificere, lindre og forebygge psykiatriske og psykologiske vanskeligheder for både det lille barn, dets forældre og eventuelle søskende.

Endvidere vil deltageren efter forløbet besidde viden om og strategier til sikring af egen trivsel og balance i arbejdet med sårbare familier.

Gennem uddannelsens forskellige moduler vil der være teoretiske dage med eksperter fra udlandet, blandt andet overlæge i neurologi Are Brean, perinatalpsykolog Michelle Cree, psykolog Brit Erikson, psykolog Helge Poulsen og psykolog Teija Anke.

Tilmelding m.m.
I programmet nedenfor finder du temaerne for de enkelte moduler samt underviser. Du kan læse mere om de praktiske informationer i menuen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig uddannelsen. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

01
Praktiske informationer

Gennemgående undervisere:
Gro Brean, psykologspecialist fra Norge.

Kursusleder:
Katrine Spiegelhauer, cand. psych. aut. med speciale indenfor klinisk børnepsykologi med fokus på den perinatale periode.

Målgruppe:
Jordemødre, sundhedsplejersker, psykologer, læger, familiekonsulenter m.fl.

Varighed:
1 år gennem 9 moduler á 2 dage. I alt 18 kursusdage.

Start:
Uddannelsen begynder den 11. januar 2018.

Sted:
Kurset afholdes i vores lokaler på Vesterbrogade i København.

Pris:
Uddannelsen koster 20.000 kr. ved tilmelding inden den 1. juni 2017, derefter er prisen 22.000 kr.

Ratebetaling er mulig efter aftale. Kontakt administrationen for at høre mere.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen rettes til vores administration på tlf. 2075 1616 eller info@mindwork.dk.

02
Tilmelding

Jeg tilmelder mig hermed uddannelsen Perinatal psykoterapi hos Mindwork Psykologisk Center med start den 11. januar 2018.


Hvor skal regningen sendes til?


betingelserne (PDF)
Jeg har læst*
Jeg må gerne kontaktes af Mindwork mht. nyheder, events osv...

*Skal udfyldes.