Mindwork

Betingelser specialistuddannelser

Specialistkurser hos Mindwork Psykologisk Center – Generelle vilkår

Tilmelding og depositum
Tilmelding sker efter ‘først til mølle’. Samtidig med tilmeldingen opkræves et depositum for kurset/kursusrækken herefter er tilmeldingen bindende og depositummet refunderes ikke. Resten af beløbet opkræves ved kursusstart, med mindre andet er aftalt. Ved afmelding senere end 4 uger før kursusstart opkræves det fulde beløb for kurset.

Fremmøde regler
Mindwork Psykologisk Center følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykologforening, for at sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister, dog udstedes der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal på enkeltkurserne. Ved fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på et tilsvarende kursus. Det vil i visse tilfælde være muligt at indgå aftale med Mindwork om erstatningstimer alt efter omstændighederne i det konkrete tilfælde.

Fravær
For fravær på enkeltkurser er den generelle regel hos Mindwork, at man kan komme på venteliste til enkeltstående ledige kursuspladser, som afregnes med fuld betaling. Der er dog følgende undtagelser herfor:

  • Sygdom, graviditet og barsel:
    Ved fravær der skyldes sygdom, graviditet eller barsel (børn under 6 måneder) kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50% af kursusafgiften for det enkelte kursus.
  • Alvorlig sygdom:
    Ved fravær der skyldes alvorlig livstruende sygdom hos kursisten selv eller dennes børn, er det muligt uden merbetaling at deltage på et efterfølgende kursus, såfremt Mindwork udbyder det igen. Er et kommende kursus hos Mindwork fuldt booket, hjælper Mindwork med at søge dispensation for deltagerantal hos Dansk Psykolog Forening.

Ved en af ovenstående undtagelser forbeholder Mindwork sig ret til at se dokumentation for fraværet.

Ændringer og aflysning af kursus fra Mindwork
Mindwork Psykologisk Center tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 3 uger før kursusstart.
I tilfælde af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder, vil vi arrangere et nyt kursus snarest muligt. Kursusbeløbet for det pågældende kursus vil ikke blive refunderet.