Young plant growing in the morning

Mindwork

Compassion Coach Uddannelse

”Fordi det altid handler om mennesker”

Mindworks Compassion Coach Uddannelse er for dig, der arbejder (eller ønsker at arbejde) professionelt med at støtte og udvikle mennesker, hvad enten du arbejder med ledelse og HR, med rådgivning og kommunikation, med sundhed og trivsel. Uddannelsen, som er opdelt i 5 moduler, hvoraf det sidste er valgfrit, kan du læse mere om nedenfor.

Kort om uddannelsen
På Compassion Coachuddannelsen vil du gennem praktisk undervisning og øvelser få et solidt indblik i videnskaben bag compassion og de mange undersøgelser, der allerede nu viser, at compassion betaler sig på alle bundlinjer. Du vil få viden om de forskellige psykologiske og fysiologiske processer, der kan skabe og vedligeholde mistrivsel og ubalance i helt almindelige mennesker.
Du får konkrete strategier til det professionelle arbejde med trivsel, kommunikation og udvikling. Og du får indblik og færdigheder i de videnskabeligt dokumenterede metoder, der øger og udvikler vores evne til compassion, og derigennem medvirker til at genskabe balancen og håndtere livets små og store udfordringer – privat og professionelt.

Du får:

 • et solidt teoretisk fundament inden for coaching-psykologi og specifikt compassion-coaching
 • velafprøvede og evidensbaserede coachingmetoder
 • intensiv færdigheds- og metodetræning, der kan bruges uanset, om du arbejder med personlig udvikling eller mennesker i krise
 • compassion-træning med henblik på personlig udvikling
 • certificering i en evidensbaseret coachinguddannelse.

Arbejder du internt i en organisation, får din virksomhed:

  • en medarbejder, der, pga. sin øgede forståelse for de neuropsykologiske og følelsesregulerende systemer i mennesket, har nemmere ved at kommunikere, samarbejde og skabe resultater fra et afbalanceret og trivselsskabende ståsted
  • en medarbejder, der, med sin evidensbaserede viden og coachingteknikker, er i stand til at hjælpe andre med at skabe trivsel og balance og håndtere eventuel mistrivsel.

Det handler om menneskehjernen
Det moderne menneskes største udfordring er, at vi, i en eksponentiel verden, stadig færdes med en gammel analog hjerne. En hjerne der er designet til et helt andet liv end dét moderne samfund, vi sammen har skabt. Resultatet bliver, at menneskehjernen sendes på overarbejde – og vi mistrives. Fra den moderne psykologiske forskning ved vi, at et fællestræk på tværs af psykologiske udfordringer er en forhøjet tendens til bekymringer og selvkritik i form af negative tanker om os selv, vores evner og vores præstationer. Samtidig har mange mennesker under pres en manglende forståelse for og tålmodighed med sig selv og de udfordringer, de står overfor. Også de udfordringer der er en uundgåelig del af menneskelivet fra tab, sorg og sygdom til fravalg, uretfærdigheder og nederlag. De føler skyld. Og skam.

Vi moderne mennesker er med andre ord ret hårde ved os selv, og er vi pressede, bliver vi det også over for hinanden. Vi glemmer, at det netop er vores helt unikke evne til kærlig omsorg, empati og forståelse, der gør, at vi står her i dag, at vi har vundet i evolutionens store kapløb. Uden compassion var mennesket ganske enkelt ikke overlevet og vi havde aldrig udviklet hverken kunst, kultur – eller kommercielle koncerner.

Det handler om forskning og videnskab
I disse år forskes der mere i compassion end nogensinde før, og resultaterne viser, at dét, der i millioner af år har været én af menneskets største evolutionære fordele, også kan være dét, der løser de udfordringer, vi står over for i det moderne liv. Den videnskabelige forskning fortæller os, at compassion er selve fundamentet for generel ”well-being”, trivsel og balance – ligesom vores evne til compassion på en lang række områder påvirker vores hverdag både privat og professionelt.

Helt konkret ved vi for eksempel, at compassion:

   • skaber psykologisk tryghed
   • begrænser skyld, skam, bekymring og selvkritik
   • er forbundet med større grad af kognitiv fleksibilitet og nysgerrighed, mere selvrefleksion og optimisme og mere gå-på-mod (også i modvind).

Når compassion øges i professionelle rammer, ser vi også positive effekter. Compassion:

   • øger vores loyalitet og engagement på arbejdspladsen
   • medfører mere positive opfattelser af både kollegaer og virksomheden samt øger sammenholdet
   • øger vores tendens til at tage ansvar for egne fejltagelser, ønsker om at lære og udvikle os og skaber højere personlige standarder.

Vigtigst af alt, i et samfund hvor vi alle skal fungere sammen, er øget compassion direkte relateret til:

   • bedre og sundere relationer. Både privat og professionelt.

Med resultater som de her kan det næppe komme bag på nogen, at compassion skaber mennesker, der trives. Og hånden på hjertet, hvem ville ikke ønske sig kollegaer, ægtefæller og børn, der rent faktisk har det sådan her?

01
Tilmelding

Jeg tilmelder mig hermed Compassion Coachuddannelsen hos Mindwork med start april 2018.

Pris:
Intropris: 38.000 kr.

Intropris inkl. 3-dages retreat: 45.000 kr.Mindful Compassion Retreat:

Jeg ønsker at deltage i 3 dages retreat mod et tillæg på 4.500 kr.

Hvor skal regningen sendes til?


betingelserne (PDF)
Jeg har læst*
Jeg må gerne kontaktes af Mindwork mht. nyheder, events osv...

*Skal udfyldes.

02
Program
Modul 1
Compassion-coaching: Hvad, hvorfor og hvordan? (3 dage)

På første modul bliver du grundigt introduceret til compassion, de videnskabelige modeller bag, evidensen og hele det teoretiske grundlag. Du gør dig også dine første erfaringer med at træne dine egne compassion-evner og prøver nogle af de øvelser, som de mennesker, du arbejder med, vil have gavn af.

Temaer i fokus:

 • De videnskabelige compassion-modeller.
 • Effekten af compassion i praksis.
 • Introduktion til grundlæggende compassion træning.
 • Coaching som disciplin.
 • Etik og afgrænsning af coachrollen.
 • Rammesætning for det gode coachingforløb.
 • Målsætning og struktur.
 • Grundlæggende spørgeteknikker.

 

Modul 2
Compassion når hjernen er på overarbejde (3 dage)

Andet modul handler om det, mennesker oplever, når hverdagen sender hjernen på overarbejde. Om dét du som Compassion Coach oftest vil tale med mennesker om. Gennem en dybere faglig forståelse af trivsel og balance, stress og ubalance bliver du klædt på til at bistå mennesker med udvikling. Både privat og professionelt.

Temaer i fokus:

 • Menneskehjernen i det moderne samfund.
 • Trivsel og balance.
 • Mistrivsel og ubalance.
 • Sorg og krise.
 • Selvkritik, skyld og skam.
 • Personlig og professionel udvikling.
 • Det vi taler om i compassion-coaching.
 • Det vi kan gøre i compassion-coaching.
 • Konkrete hverdagsstrategier.

 

Modul 3
Compassion på arbejdspladsen (2 dage)

På tredje modul tager vi compassion med på arbejde. Vi beskæftiger os med, hvordan compassion kan være med til at skabe et fokus på forebyggelse og trivsel frem for sygemelding og helbredelse. Du opnår viden om, hvordan compassion kan implementeres i kulturen og medvirke til bæredygtig udvikling af mennesker og organisationer.

Temaer i fokus:

 • Udvikling af et miljø med plads til omsorg, ro og balance.
 • Kommunikation der fremmer motivation og trivsel.
 • Ledelse og compassion.
 • Tegn på mistrivsel – behov for forebyggelse.
 • Tilbagemelding til og rådgivning af HR.
 • Compassion på bundlinjen.

 

Modul 4
Compassion-coaching i praksis (2 dage)

Case-arbejde, samtaletræning og refleksionsøvelser.

På dette sidste modul skal din viden om compassion og coaching for alvor bringes til anvendelse gennem øvelser og færdighedstræning på holdet. Vi undersøger også, hvilke udfordringer der kan være forbundet med compassion arbejdet. Med udgangspunkt i aktuelle cases fra både undervisere og deltagere vil vi bl.a. have fokus på:

 • dilemmaer i arbejdet med compassion coaching
 • rollespil med udgangspunkt i cases
 • når compassion er svært
 • refleksion og bevidsthed om egne antagelser og udfordringer ift. compassion.
Modul 5
Mindful Compassion Retreat (3-dages tilkøb)

Gennem egenerfaring har dette 3-dages retreat til formål at bringe deltagerne nærmere på compassion-coachings ”golden standard”.

Du kan læse mere om retreatet nedenfor.

03
Mindful Compassion Retreat

Retreatet er funderet i Compassion Focused Theraphy (CFT) og integrationen af Mindful Compassion. Fokus er på arbejdet med og udviklingen af compassion – i os selv, for os selv og hos de mennesker, vi arbejder med.
Det primære fokus er lagt på anvendelse af Mindful Compassion i forhold til personlig udvikling og herigennem vil deltagerne få mulighed for en dybere forståelse af teorien, den oplevelsesorienterede tilgang og færdighederne i CFT, hvilket kan overføres til deres coaching-arbejde.

Det at være coach eller sparringspartner for mennesker i udvikling medfører uundgåeligt, at vi ikke blot skal kunne rumme deres lidelse, skam og selvkritik, men også kunne håndtere at være genstand for vores egen selvkritik og egne krav til udføringen af arbejdet. På retreatet beskæftiger vi os derfor med, hvordan den professionelle navigerer i denne svære balancegang, hvor vi både skal rumme egne og andres reaktioner, og samtidig have det overblik og den balance, der er nødvendig for at kunne hjælpe andre med udvikling og forandring.

Temaer i fokus:

 • Dybere ind i arbejdet med compassion.
 • Praksisarbejde med de følelsesregulerende systemer.
 • Indsigt og arbejde med ”multiple selfs”.
 • Selvkritik – privat og professionelt.
 • Træning.

 

04
Praktiske informationer

Pris:*
Normalpris: 38.000 kr.
Intropris: 32.300 kr. Du får 15 % i rabat, hvis du tilmelder dig inden 1. januar 2018.

Normalpris inkl. 3-dages retreat: 45.000 kr.
Intropris: 38.250 kr. Du får 15 % i rabat, hvis du tilmelder dig inden 1. januar 2018.

*Alle priser er eksklusiv moms.

Sted:
Alle undervisnings- og supervisionsdage foregår i Mindworks lokaler på Vesterbro:

Mindwork
Vesterbrogade 31, 1. sal
1620 København V

Underviserne:
De gennemgående undervisere på uddannelsen vil være:

Vibeke Lunding-Gregersen, autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.
Henrik Tingleff, autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.
Vibeke Wagener, autoriseret psykolog.

Alle har gennem de senere år modtaget omfattende videreuddannelse i Compassion Focused Therapy og har arbejdet med compassion som en del af deres personlige og faglige udvikling. De har alle stor erfaring i at arbejde med compassion både individuelt og i grupper. I såvel klinikken som i organisationer.

Evt. yderligere underviser vil blive oplyst, så snart vi har detaljerne på plads.

Mindwork arbejder tæt sammen med førende internationale forskere indenfor compassion og vores psykologer og undervisere modtager løbende supervision og uddannelse af førende eksperter.

Omfang: 
10 Undervisningsdage

Modul 1: 24., 25. & 26. april 2018
Modul 2: 30., 31. maj & 1. juni 2018
Modul 3: 29. & 30. august 2018
Modul 4: 3. & 4. oktober 2018

Alle undervisningsdage er kl. 9-16.

3 Supervisionsdage:

18. juni 2018 9.30-12.30
31. august kl. 9.30-12.30
5. oktober kl. 9-30-12.30

1 eksaminationsdag med afsluttende reception
14. november 2018

3-dages retreat
Herudover er der mulighed for tilkøb af modul 5: 3-dages retreat den 5.-7. november på Hotel Gl. Avernæs i Ebberup på Fyn.