Mindwork

Erhverv

Forandring og trivsel

“Vi ser ikke tingene, som de er. Vi ser tingene, som vi er.”

Mindwork tilbyder professionel bistand, når virksomheden står over for store forandringer, f.eks. i form af omstruktureringer og opsigelser, fusioner eller opkøb.
Det er kort sagt bistand fra en tredje part, som både ledere og medarbejdere kan sparre med, og som har erfaring fra lignende situationer.

Vi rådgiver i forbindelse med organisationsforandringer, herunder planlægning af processer og facilitering af møder. Vi kan under hele forløbet tilbyde individuelle krisesamtaler til medarbejdere, rådgivning til og sparring med HR afdelinger, individuel eller gruppebaseret ledercoaching samt workshops med udgangspunkt i relevante temaer som f.eks. forandringsledelse, krisereaktioner, den svære samtale, motivation og stresshåndtering.

Mindwork yder proceskonsultation på alle niveauer af jeres organisation, når I står over for udfordringer og forandringer, hvor en ekstern konsulent med fordel kan hjælpe både jeres ledere og medarbejdere med at kaste et nyt blik på de kompetencer, erfaringer og ressourcer, der allerede er i organisationen, og herfra hjælpe jer med at finde nye og konstruktive måder at bevæge jer videre på i den ønskede retning.

Det er essentielt for os, at vi kan indgå i jeres udvikling på en måde, der fremmer alle de vigtigste processer og forandringer, og at vi får fat i dét, der helt specifikt får jeres organisation til at blomstre og trives.