Emerging monarch

Erhverv

Psykisk arbejdsmiljø

Det kan egentlig defineres meget enkelt: Trives du på arbejdet?

Det psykiske arbejdsmiljø er en samlet betegnelse for alt dét, der handler om trivsel på arbejdspladsen. Om man føler sig tryg og værdsat, om man har en passende mængde – meningsgivende – arbejdsopgaver, om man har kontakt med og støtte fra ledelsen, givende relationer til kollegaer og meget mere.

I Danmark har arbejdsgivere pligt til at sørge for, at medarbejderne ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Mindst lige så vigtigt er det at vide, at et godt psykisk arbejdsmiljø ikke blot handler om trivsel for trivslens skyld eller om at undgå sygefravær og sikre, at arbejdet udføres med kvalitet og nøjagtighed.

Forskningen har gennem de sidste 30 år gentagne gange dokumenteret, at ”psychological safety” (et internationalt anderkendt begreb for trivsel på arbejdspladsen) skaber medarbejdere, der kan navigere sikkert i skiftende organisatoriske rammer, har mod til at tage initiativ og udvikle nye idéer, aktivt tager del i optimering af organisationen – samtidige med at de er effektiv i konfliktløsning, leverer høj performance og har tilfredse kunder.

Man kan se det psykiske arbejdsmiljø som noget, der måles og holdes flydende for at undgå udbrændthed og sygemeldinger. Og man kan se psykisk arbejdsmiljø som et oplagt investeringsobjekt med henblik på bæredygtige resultater både økonomisk og menneskeligt.

Hos Mindwork ligger vores ekspertise ubestridt i det sidste.