Mindwork

Erhverv

Stressindsats

“Succesen kan ligge i den næstbedste løsning.”

Mere end 80 procent af alle danskere i job føler sig jævnligt stressede over deres arbejde. Særligt i aldersgruppen 30-45 år. Kendetegnende for mennesker i denne aldersgruppe er ofte, at de på én og samme tid søger at etablere både familie og karriere, at de er lige ambitiøse på begge områder, og at de nødigt giver efter eller sætter tempoet ned i nogle af projekterne.

I Mindwork ved vi, at lykken ikke altid findes i at nå højere mål endnu hurtigere. Men vi ved også, at tilfredsstillelsen ikke blot ligger i at ”sætte tempoet ned”. Videnskaben bekræfter os i, at de bedste præstationer ofte ligger i en ambitiøs, ihærdig indsats – der er kontrolleret og balanceret og derved kan fortsætte og skabe resultater over tid.

Vi arbejder med begrebet ”Balanced Performance”. En tilgang til både arbejds- og familieliv, der med høje ambitioner og gode resultater for øje fokuserer på de strategier, der tillader den enkelte at brænde uden at brænde ud. Præstere uden at stresse. Lykkes uden at betale for høj en pris.
Balanced Performance kan indgå som delelement i større trivselsprojekter, som enkelte foredrag eller workshops; eller som tilgang til løsning af situationer, hvor stress er nået at blive et problem.