Trivsel_farve

Erhverv

Trivselsprojekter

“Det er svært at springe ud i noget, hvis man ikke har fast grund under fødderne.”

Mindworks vision er at hjælpe mennesker og virksomheder med at få mere ud af livet, og det er vores erfaring, at hvis man fokuserer specifikt på trivslen i en organisation, kan man skabe et miljø, der forebygger de udfordringer, som har deres udspring i mistrivsel herunder stressproblematikker.

Ved en forebyggende indsats med fokus på balance og trivselsrelaterede tiltag kan vi imødegå stress og stressrelaterede problemer på individniveau, forebygge mistrivsel på gruppeniveau samt modvirke stress og manglende motivation i afdelinger, der er påvirket af stort arbejdspres og/eller forandringer.

Vi tilbyder både større trivselsprojekter og workshops om f.eks. stresshåndtering og trivsel, hvor ledere og medarbejdere kan få redskaber til at håndtere stress og få trivslen i centrum.