Mindwork Psykologisk Center

Andre kursusmuligheder

De hyppigste diagnoser

Det anslås, at ca. 350.000 danskere aktuelt lider af angst. Ca. 200.000 anslås at lide af depression.
Sandsynligheden for, at man – især når man i sit professionelle virke arbejder med mennesker – ofte møder og kommunikerer med et menneske med en af disse lidelser, er således ganske stor.
Mindworks workshops omkring ”De hyppigste diagnoser” søger blandt andet at besvare spørgsmål som:

• Hvad er angst egentlig?
• Hvad er forskellen på de forskellige angstformer?
• Hvad med depression? Hvordan adskiller den sig?
• Er det samme udfordringer mennesker med disse lidelser møder?
• Hvordan ”spotter” man angst eller en depression?
• Hvordan tilpasses kommunikationen?
• Hvilken støtte skal en borger med angst tilbydes? Eller en med depression?

På kurset lægges der især vægt på, hvordan forskelle på lidelserne spottes, og hvad ligheder og forskelle betyder med hensyn til kommunikation og støttebehov.