Psykologisk-Undersøgelse_farve

Kurser

Assessment – del 1 og 2

På dette kursus vil deltagerne opnå omfattende kendskab til undersøgelsesprocedure og tests. Yderligere vil deltagerne være i stand til at klassificere forskellige psykiske sygdomme og tilstande.

Modulet er et obligatorisk forløb, der er fælles for specialistuddannelserne inden for voksenområdet. Det består af 48 timers teori fordelt på otte kursusdage. Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening.

Tilmelding m.m.
Du kan læse mere om de to moduler, samt finde praktiske informationer i menuen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Målgruppen for modulet er psykologer.

01
Assessment – del 1 (tidligere Assessment)

Indhold:
Formålet er, at deltagerne skal få omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer og test for på den baggrund at kunne planlægge undersøgelsesforløbet og vælge de relevante undersøgelsesredskaber, således at de forelagte problemstillinger belyses bedst muligt. De opnåede færdigheder skal gøre psykologen i stand til at foretage skøn vedrørende videre visitering og/eller senere behandling.

Vigtige delmål er for det første, at deltagere opnår indsigt i de anvendte metoders muligheder og begrænsninger. For det andet skal man opnå færdighed i at kunne bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper.

Underviser:
Christian Møller Pedersen, Specialpsykolog i psykiatri, Mikkel Arendt, cand. psych., Ph.D.

Varighed:
4 dage, alle dage kl. 9-16.

Tidspunkt:
5. november 2020 v/ Christian Møller Pedersen
6. november 2020 v/ Mikkel Arendt
27. januar 2021 v/ Christian Møller Pedersen
28. januar 2021 v/ Christian Møller Pedersen

02
Assessment – del 2 (tidl. Differentialdiagnostik)

Indhold:
Formålet er, at deltagerne skal kunne bidrage til at klassificere forskellige psykiske sygdomme og tilstande. Undervisningen tager sit udgangspunkt i det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsforstyrrelser og lette til middelsvære symptomtilstande. Desuden er det vigtigt at give kendskab til en række specifikke problemstillinger i forbindelse med organiske skader, psykoser, depression og angst, hypomani, psykosomatik, overgreb m.m. Undervisningsforløbet tilrettelægges på en sådan måde, at psykiatrisk ekspertise inddrages som en integreret del af dette undervisningsforløb. Det er væsentligt, at deltagerne i undervisningsforløbet får en relevant viden om den psykiatriske arbejdsmåde og opnår kendskab til kriterierne for, hvornår en given klient har brug for en supplerende psykiatrisk behandling, og hvornår klienten eventuelt skal overflyttes til en psykiatrisk behandling.

Undervisere:
Mikkel Arendt, cand. psych., Ph.D., Specialist i Psykoterapi og Psykopatologi
Christian Møller Petersen, Specialpsykolog i psykiatri
Louise Brückner Wiwe, cand. psych., Specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi.

Varighed:
4 dage, alle dage kl. 9-16.

Tidspunkt:
7. oktober 2020 v/ Louise Brückner
8. oktober 2020 v/ Mikkel Arendt
9. oktober 2020 v/ Christian Møller Pedersen
4. november 2020 v/ Louise Brückner

OBS! Det forventes at deltagerne selv medbringer ICD-10 manualen til disse dage.

03
Tilmelding

Jeg tilmelder mig hermed kurset Assessment hos Mindwork med start 7. oktober 2020.

Prisen for 8-dages assessment (48 timer) er: 15.000 kr.

    Hvor skal regningen sendes til?    betingelserne (PDF)
    Jeg har læst*

    *Skal udfyldes.