Psykologisk-Undersøgelse_farve

Kurser

Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik

“Hvornår er der behov for en undersøgelse? Hvilken test skal jeg vælge? Og hvordan gennemfører jeg den?”

Psykologiske testninger og undersøgelser er en fast bestanddel af mange psykologers arbejde. I et testfelt, der er præget af opdateringer, revideringer og nyudgivelser stilles der store krav til psykologens færdigheder i at vurdere behovet for undersøgelse og udvælge test. Tillige kræves det, at psykologen både kan tilrettelægge og planlægge en psykologisk undersøgelse og forstå rammerne for og strukturen i et undersøgelsesforløb, hvor såvel kognitive som personlighedspsykologiske forhold skal udredes.

Modulet ”klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik” indgår i specialistuddannelserne i psykoterapi og psykopatologi med henholdsvis 30 og 48 timer. Undervisningen er praksisrelateret og fokuserer netop på at give psykologen mulighed for at navigere på undersøgelsesområdet på oplyst grundlag og med de nødvendige kompetencer. Mindworks kursus giver både mulighed for at arbejde indgående med udvalgte tests samt indføring i rammerne for og strukturen i et undersøgelsesforløb, hvor såvel kognitive som personlighedspsykologiske forhold skal udredes.

Dette kursus kan bruges til specialistuddannelserne på voksenområdet.

Tilmelding m.m.
Du kan læse mere om modulets indhold, opbygning og de praktiske informationer i menuen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

01
Introduktion og Brückner assessmentboks

Introduktion til undersøgelsesmetodik herunder indikation for og formål med udførelse af psykologiske undersøgelser. Fokus på forberedelse, udførelse og resultat med henblik på den praktiske anvendelse af resultaterne. På dagen præsenteres Brückner assessmentboks, og dens praktiske og differentialdiagnostiske anvendelsesmuligheder. Boksen er matrix for alle tre dage, hvor Louise Brückner Wiwe varetager undervisningen. Der er herunder særligt fokus på hjernens udvikling, opbygning og funktion, organiske tilstande (tidligt og sent erhvervede hjerneskader, organiske psykoser), tilknytningsforstyrrelser, OCD, udviklingsforstyrrelser samt misbrug og kriminalitet.

Underviser:
Louise Brückner Wiwe, cand. psych., Specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi.

Dato:
26. februar 2021, kl. 9-16

02
WAIS IV

WAIS er den mest gennemprøvede og anvendte intelligenstest i verden. Fjerdeudgaven indeholder desuden en række neuropsykologoiske forbedringer, som gør testen til et dynamisk værktøj til vurdering af samspillet mellem forskellige kognitive funktioner. I forhold til at anvende deltests fra forskellige batterier er fordelen ved WAIS-IV, at alle prøver bygger på den samme normbase, hvilket tillader en mere pålidelig sammenligning af testresultater i forhold til at vurdere styrker og begrænsninger. I undervisningen lægges der vægt på hvordan tolkningen af de kognitive profiler kan gøres klinisk relevant i forskellige sammenhænge.

Program:

 • Præsentation af testen
 • Administration og scoring
 • Tolkning af testresultater
 • Formidling og praktisk anvendelse

Underviser:
Christian Møller Pedersen, cand.psych., specialpsykolog i psykiatri.

Dato:
8. april 2021, kl. 9-16

03
NEO-PI-3 / NEO-PI-R

NEO-PI er blandt de hyppigst anvendte spørgeskemaer til klinisk brug. Testen beskriver fem grundlæggende faktorer: neuroticisme, ekstrovertion, omgængelighed, åbenhed og samvittighedsfuldhed samt en række underliggende facetter. Testen har sin styrke I beskrivelsen af patientens ressourcer, stærke og svage sider. Testen er videnskabeligt velunderbygget og valideret i flere transkulturelle studier.

Program:

 • Gennemgang af testens konstruktion og administration
 • NEO-PI’s domæner og facetskalaer
 • Kliniske anvendelsesmuligheder
 • Fortolkning af profiler
 • Eksempler på formidling af resultater.

Underviser:
Christian Møller Pedersen, cand.psych., specialpsykolog i psykiatri.

Dato:
9. april 2021, kl. 9-16

04
MCMI

Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III) er et klinisk spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer (fx angst, PTSD og depression). Testen modsvarer diagnostiske kategorier for personlighedsforstyrrelser (Akse II) og syndromlidelser (Akse I) i DSM-IV-systemet, samt grunder i den amerikanske psykolog Theodore Millons egne teorier om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi. På kurset vil deltagerne blive introduceret til diagnostiske kriterier for personlighedsforstyrrelser, testens psykometri og konstruktion, administration af MCMI-III og fortolkning af dens resultater.

Program:

 • Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser i henhold til forskellige diagnose manualer.
 • Introduktion til Theodore Millons teori om psykopatologi og væsentligste værker.
 • MCMI-III’s konstruktion og opbygning, psykometriske egenskaber (herunder BaseRates), administration og anvendelsesmuligheder
 • Fortolkning af MCMI-III profiler.

Underviser:
Louise Brückner Wiwe, cand. psych., Specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi.

Dato:
27. maj 2021, kl. 9-16

05
NEUROPSYKOLOGISKE TESTS

Deltagerne præsenteres for enkelte neuropsykologiske tests, der kan bruges som supplement ved en klinisk psykologisk undersøgelse herunder med henblik på afdækning af evt. behov for viderehenvisning til egentlig neuropsykologisk udredning.

Program:

 • Neuropsykologisk testning generelt
 • ADD og ADHD
 • Hukommelsestest
 • Opmærksomhedstests

Underviser:
Louise Brückner Wiwe, cand. psych., Specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi.

Dato:
28. maj 2021, kl. 9-16

06
Praktiske informationer

Sted:
Kurset afholdes i vores lokaler på Vesterbrogade i København.

Pris:
Kursusrækken koster 8.900 kr.
Inklusiv fuld forplejning, hvilket vil sige let morgenmad, frugt, the og kaffe i løbet af dagen samt frokost.

Kurset lever op til godkendelse hos Dansk Psykolog Forening.

COVID-19: Vi følger myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 og forbeholder os retten til at afvikle kursusdage online, såfremt de officielle retningslinjer eller andre forhold relateret til COVID-19-situationen nødvendiggør dette. Der vil desuden kun være forplejning på de dage, hvor fysisk fremmøde er muligt.

Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til vores administration på tlf. 2075 1616 / info@mindwork.dk

07
Tilmelding

Jeg tilmelder mig hermed kurset Psykologisk Undersøgelsesmetodik hos Mindwork med start 26. februar 2021.

Prisen er 8.900 kr.

  Hvor skal regningen sendes til?  betingelserne (PDF)
  Jeg har læst*

  *Skal udfyldes.