Rusten nøgle_1800x1200

Angst

Angstbehandling

Behandling af angst følger de grundlæggende kognitive principper og består altid af både en tankemæssig (kognitiv) del og en adfærdsmæssig del.
Da hver angst problematik også har sine særlige aspekter, vil der dog også være forskel på, hvad der vægtes i behandlingsforløbet, og hvad der inddrages ud over de generelt gældende principper.

Nedenfor kan du for hver angsttype se de 4-5 hyppigste fokuspunkter i behandlingen.

Angstbehandling: Panikangst
Behandling af panikangst fokuserer særligt på det store kropslige aspekt i lidelsen.

I løbet af et behandlingsforløb vil der derfor være særligt fokus på:

 • viden om kroppens fysiske reaktioner – såkaldt psykoedukation
 • registrering og evaluering af tankerne om de kropslige symptomers betydning og følger
 • identificering og aflæring af sikkerheds- eller undgåelsesadfærd
 • træning i håndtering og regulering af angstsymptomer
 • træning i nye færdigheder og strategier i de situationer, der normalt har været angstfremkaldende.

Kognitiv terapi har vist sig yderst effektiv til behandling af panikangst og agorafobi, og oftest kan disse tilstande behandles på relativ kort tid.

Angstbehandling: Generaliseret angst
Behandling af generaliseret angst har en meget stor kognitiv komponent og handler i stor udstrækning om at lære klienten at håndtere bekymring og grublerier.

I løbet af et behandlingsforløb vil der derfor være særligt fokus på:

 • registrering og evaluering af bekymringstanker
 • adskillelse af konstruktiv og ukonstruktiv bekymring
 • aflæring af forberedelses-, planlægnings- og sikkerhedsstrategier
 • træning af angstreducerende teknikker
 • eksponering for – og håndtering af angst i – angstfremkaldende situationer.

Kognitiv terapi er en videnskabeligt dokumenteret effektiv behandlingsform for GAD samt en effektiv forebyggelse af tilbagefald. Undersøgelser peger på, at ca. 75 % kan få det væsentligt bedre.

Angstbehandling: Helbredsangst
Behandling af helbredsangst har naturligvis et meget stort fysisk fokus, lige som accept af uvished er et centralt aspekt.

I løbet af et behandlingsforløb vil der derfor være særligt fokus på:

 • registrering og evaluering af de tanker, klienten gør sig om sig selv og sit helbred
 • begrænsning og aflæring af tjekke- og undersøgelsesadfærd
 • træning af accept af uvished
 • normalisering af kropslige symptomer
 • viden om kroppens reaktioner på angst og angstens betydning for kropslige symptomer
 • afspændingsøvelser.

Undersøgelser har vist, at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive behandlingsform for helbredsangst.

Angstbehandling: Fobier
Behandling af fobier – også kaldet enkeltfobier – er dybest set den mest klassiske og ældste kognitivt adfærdsterapeutiske disciplin. Behandlingsresultaterne er også særdeles gode. Undersøgelser viser nemlig, at mange fobier kan behandles forholdsvist nemt og hurtigt – og op mod 90 % bedres eller helbredes efter kun nogle få timers behandling med kognitiv adfærdsterapi.

Et klassisk fobiforløb er meget simpelt og handler om:

 • klarlægning af det for klienten faretruende element ved genstanden/situationen
 • identificering af nuværende undgåelses- og sikkerhedsstrategier
 • aftalt og gradvis eksponering for den angstfremkaldende situation:
  Klienten træner sammen med terapeuten at være tættere og tættere på eller mere og mere til stede i den angstprovokerende situation. Hele vejen med større og større udfordringer optimeres angsthåndteringsstrategier, så klienten til sidst er helt tilstede i situationen uden at opleve angst.

Angstbehandling: OCD
Behandling af OCD følger langt hen ad vejen de mest grundlæggende kognitive principper – netop fordi OCD i langt de fleste tilfælde rummer både en tankemæssig og en adfærdsmæssig komponent.

I løbet af et behandlingsforløb vil der derfor være særligt fokus på:

 • registrering og evaluering af tvangstankerne
 • identificering af tvangshandlinger og ritualer – kendte som ukendte
 • træning i aflæring af ritualer, parallelt med nye angsthåndteringsprincipper
 • aftalt og gradvis eksponering for mere og mere angstvoldende situationer.

Kognitiv adfærdsterapi – med særligt vægt på eksponering og aflæring af ritualer – er den behandlingsmetode, der til dato har vist bedst effekt ved OCD.