Mindwork Psykologis Center

Private

Klinikkerne

“Tro ikke på alt hvad du tænker.”

Mindwork har psykologklinikker centralt i både København og Ringsted.

Hos Mindwork arbejder vi med evidensbaserede behandlingsmetoder. De metoder der har vist sig effektive i arbejdet med psykiske lidelser og psykologiske udfordringer. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes aktuelle problemer og vanskeligheder og arbejder sammen om at hjælpe dig med at få mere ud af livet. I praksis anvender vi kognitiv terapi og coaching samt Compassion Focused Therapy og Mindfulness.

Individuelle forløb
Den individuelle terapi er hjørnestenen i klinikken og for mange den foretrukne behandlingsform.
En session varer 50 minutter. Inden for denne tid laver vi en status på klientens aktuelle humør og situation. Vi følger op på tiden siden sidste samtale og bruger dernæst god tid på at arbejde med det eller de spørgsmål, som fylder for klienten netop nu. En session afsluttes typisk med aftaler om, hvad der skal ske frem mod næste samtale, og der gives mulighed for feedback.

Gruppeforløb
Mindwork udbyder løbende forskellige gruppetilbud. En gruppe består typisk af 8-10 personer, som mødes 10-12 gange af 2-3 timers varighed.
Et gruppeforløb har naturligvis en anden form og ramme end individuel terapi, og forløbet vil være mindre fokuseret på den enkelte klient og dennes specifikke problematik.
Omvendt rummer gruppeforløbet to klare fordele: Det er økonomisk mere overkommeligt for den enkelte og giver mulighed for at lære håndteringsstrategier fra andre med samme udfordringer. Ligesom der opstår mulighed for at øve sine værktøjer ved at lære disse videre til de øvrige deltagere i gruppen.

Coaching
Du og din coach arbejder struktureret og målrettet på at identificere de antagelser, der kan virke stressende eller forhindre, at du når dine mål.
Gennem forløbet vil du lære strategier til at håndtere uhensigtsmæssige og begrænsende antagelser, udvikle dine problemløsningsfærdigheder og ikke mindst opnå generelle færdigheder, så du på sigt kan blive din egen coach. Hos Mindwork anvender vi typisk kognitiv coaching i arbejdet med:

  • Præstationsforbedring i idræt eller erhvervskarriere
  • Forberedelse af scenepræstationer – også for fx politikere og kunstnere
  • Stresshåndtering
  • Arbejdsafhængighed
  • Omlægning af livsvaner / livsforhold.

Private

Behandlingsområder

Mindwork er specialiceret i kognitiv terapi og compassion fokuseret terapi. Vi arbejder blandt andet med angst, stress, depression og kriser.

Mindful Compassion grupper

Mindful Compassion grupper

Oplever du, at balancen i dit liv er udfordret? Mindful Compassion hjælper dig med at vinde hverdagen tilbage!

Private

Priser

Her kan læse om klinikkens priser og dine tilskudsmuligheder.

Private

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske metode, der gennem de seneste 50-60 år har vist de bedst dokumenterede effekter.