Back to School

Mindwork

Uddannelse og kurser

”Uddannelse. Gør verden til et bedre sted at være”

Der er mange gode grunde til at beskæftige sig med uddannelse. Dels sikrer det en konstant kontakt til – og inspiration fra – kollegaer og dygtige fagfolk. Dels sikrer det den kontinuerlige faglige opdatering, som vi alle har brug for.

Mindwork uddanner psykologer og andre faggrupper inden for psykologi og sundhed. Vi har kurser til psykologer på alle trin af specialistuddannelsen og kortere terapeutuddannelser i kognitiv terapi samt kurser i praksisrelateret psykologi til andre professionelle.
Uddannelsen fortsætter i vores alumni-netværk med foredrag og faglige arrangementer, der efteruddanner og inspirerer.

Vores egne undervisere planlægger og gennemfører foredrag og undervisningsforløb tilpasset specifikke organisationer, institutioner, faggrupper og patientgrupper.
Mindwork giver sammen med en række eksterne nationale og internationale undervisere en faglig opkvalificering og oplevelse ud over det sædvanlige.

 

Uddannelser

Uddannelser

Mindworks uddannelser er længere fagligt brede forløb til. Både psykologers og andre professionelles specialisering og videreuddannelse.

Kurser

Kurser

Mindworks kurser er kortere temaspecifikke moduler og workshops. Vi har kurser for alle professionelle, der arbejder med sundhed og trivsel.