Tegning-WEB

Uddannelser

Børnemodulet 2018

Virket som psykolog rummer mange aspekter og ikke mindst udfordringer. Dagligt stilles der krav til psykologens kompetencer i forhold til at kunne foretage metodisk forsvarlige udredninger, respektfuldt at beskrive og formidle klientens ressourcer og vanskeligheder og naturligvis at kunne indstille klienten til den rette form for behandling. Tillige må psykologen konstant være i stand til vurdere og navigere sikkert inden for gældende lovgivning – og i de etiske dilemmaer, som psykologfaget uundgåeligt rummer.

Børnemodulet er et samlet kursusforløb, der er målrettet det brede virke som psykolog på børne- og ungeområdet.

Modulet er et obligatorisk forløb, der er fælles for specialistuddannelserne inden for børne- og ungeområdet. Det består af 90 timers teori fordelt på 15 kursusdage.

Indhold:

  • Psykologiske undersøgelser af børne og unge med med psykiske forstyrrelser.
  • Klassifikation af  dysfunktioner hos børn og unge med udgangspunkt i anerkendte diagnosesystemer.
  • Valg af interventionsformer, der er relevante for forskellige typer af forstyrrelser og har en dokumenteret effekt.
  • Introduktion til nyere forskning vedr. psykiske funktioner og processer.
  • Gennemgang af relevant lovgivning samt etiske principper i forbindelse med psykologarbejde inden for børneområdet, herunder opmærksomhed ift. egne og specialets begrænsninger.

Tilmelding m.m.
Børnemodulet hos Mindwork starter i februar 2018 i vores lokaler på Vesterbrogade i København. Du kan læse mere om modulets indhold, opbygning og de praktiske informationer i menuen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig uddannelsen. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

01
Lovgivning og Etik

Indhold:
Undervisning i de relevante love inden for børnenområdet (psykologloven, forvaltningsloven, relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet) samt de etiske principper for psykologer.

Undervisere:
Jytte Gandløse, cand.psych. Specialist og supervisor i psykoterapi og børneneuropsykologi.

Varighed: 2 dage

Tidspunkt: den 22. og 23. februar 2018 begge dage kl. 9-16.

02
Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelse

Indhold:

Som psykolog indenfor børne- og ungeområdet er det afgørende at vi kan skelne mellem det almindelige, det ualmindelige og det forstyrrede da vores psykologfaglige vurdering kan få afgørende betydning for barnet eller den unges udviklingsvej. For at kunne dette har vi brug for solid forskningsbaseret og teoretisk viden om børn og unges psykiske udvikling og udviklings forstyrrelser.

Undervisningen er interaktiv og veksler mellem oplæg og øvelser med fokus på at give psykologen mulighed for at navigere i arbejdet med børn og unge på oplyst grundlag hvor denne er i stand til at:

  • At kunne skelne mellem almindelig og forstyrret udvikling hos børn og unge.
  • At kunne foretage differential diagnostiske overvejelser vedrørende de mest almindeligt forekommende udviklingsforstyrrelser funderet i ICD-10.
  • At kunne skelne mellem risiko- og beskyttelsesfaktorer i børn og unges udvikling.
  • At kunne identificere de mest almindelige udviklingsforstyrrelser med henblik på at tilrettelægge udredning, og intervention.

Underviser:
Else Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi.

Varighed: 5 dage

Tidspunkt: 12., 13. og 14. marts samt 28. og 29. maj 2018, kl. 9 -16 alle dage.

03
Psykologisk udredning

Indhold:

Kurset vil præsentere de forskellige psykologiske test, både de brede kvantitative og de kvalitative test. Observationsmetoder, rating scales, spørgeskemaer, interview samt metoder til undersøgelse af det familiemæssige og sociale miljø vil genemgås.

Undervisere:
Marianne Esdahl, cand.pscyh., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi og specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri.
Else Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi og
Jane Evald, cand,psych., specialist i børneneuropsykologi og udviklingspsykologi.

Varighed: 6 dage

Tidspunkt: 5., 6. og 7. september samt 8., 9. og 10. oktober 2018, alle dage kl. 9-16.

04
Valg af interventionsformer

Indhold:
Kursets formål er, at psykologen efter endt kursus kan beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer, samt at psykologen kan vurdere effekten af den valgte interventionsform.

Underviser:
Jørn Nielsen, cand. pæd. psych, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi.

Varighed: 2 dage

Tidspunkt: 12. og 13. november 2018, begge dage kl. 9-16.

06
Tilmelding

Jeg tilmelder mig hermed Børnemodulet hos Mindwork Psykologisk Center med start februar 2018.

Prisen for den samlede pakke er 22.000 kr.

Hvor skal regningen sendes til?


betingelserne (PDF)
Jeg har læst*
Jeg må gerne kontaktes af Mindwork mht. nyheder, events osv...

*Skal udfyldes.