couple under umbrella in autumn park, love

Uddannelser

Personlig udvikling – Gruppe for psykologer

Personlig udvikling/egenterapi med compassion.

I arbejdet med mennesker, der oplever psykisk lidelse, skal vi ikke blot kunne rumme deres smerte, skam og selvkritik – vi skal også håndtere vores egen selvkritik, krav til os selv og svære følelser. Dette arbejde forudsætter en til tider vanskelig balancegang mellem følsomhed over for egen og andres lidelse, og vores egen indre balance og styrke, der skal hjælpe os med at skabe udvikling og forandring hos os selv og vores klienter.

Mindwork udbyder nu en gruppe for psykologer på vej mod specialistgodkendelse. Gruppen vil med udgangspunkt i Compassion Focused Theraphy (CFT) og integrationen af Mindful Compassion have fokus på arbejdet med og udviklingen af compassion – i os selv, for os selv og andre. Det primære fokus er lagt på anvendelse af mindful compassion i forhold til personlig udvikling og herigennem vil deltagerne få mulighed for en dybere forståelse af teorien, den oplevelsesorienterede tilgang og færdighederne i CFT, hvilket både kan overføres til deres kliniske arbejde og bidrage til at skabe større selvindsigt og balance – privat og professionelt.

Omfang, opstart og målgruppe
Omfanget er 48 timer der kan bruges til både specialistuddannelse og autorisation.
Gruppen mødes 4 hele dage af á 6 timer. De øvrige 24 timer opnås, når gruppen tager på et intensivt 3-dages internat/retreat på Fyn, hvor vi går i dybden med det personlige arbejde. Vi starter løbende hold op, se planlagte hold nedenfor.

Der kan som udgangspunkt maksimalt være 10 deltagere i gruppen. Vær opmærksom på, at der i supervisionsgrupper ikke må være mere end 8, men der gælder andre regler for personlig udviklingsgrupper, hvor der på nuværende tidspunkt (januar 2019) må være op til 12 deltagere.

Uddannelsens målgruppe er psykologer. Derudover kan optages 25% med anden faglig relevant baggrund, her bedes du kontakte os inden tilmelding.

Gruppeleder
Gruppen ledes af psykolog Vibeke Lunding-Gregersen, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Vibeke har gennem de seneste år beskæftiget sig intensivt med Compassion Fokuseret Terapi. Hun har været på en række workshops og retreats og arbejder tæt sammen med Dr. Chris Irons om udbredelse af compassion i organisationer. Vibeke er sammen med Henrik Tingleff forfatter til bogen ”Hjernen på overarbejde. Derfor er compassion vores vej til bæredygtigt liv og samfund.”

Compassion er i dag en del af alle Mindworks opgaver, hvad enten det er terapi og grupper, leder- og medarbejderudvikling i organisationer eller uddannelse af fagpersoner.

Pris og retreat
Prisen inkl. retreat er 16.900 kr. ved min. 8 deltagere.
Retreatet finder sted på Fyn, hvor vi møder kl. 9.30 og slutter kl. 16 to dage efter. Der fuld forplejning og enkeltværelse inkluderet.
På dagene hos Mindwork i København vil der være kaffe, te og evt. med lidt til, men deltagerne skal selv stå for frokost.

Datoer hold 9
Nye datoer på vej med start i 2021… 

Send en mail til info@mindwork.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når vi har de nye datoer klar og åbner for tilmelding.

01
Tilmelding

Jeg tilmelder mig hermed Mindworks personlig udviklingsgruppe for psykologer.

Pris: 16.900 kr. inkl. 3-dages retreat på Gl. Avernæs.

 

>> Vi åbner snarest for tilmelding til hold 9! <<

02
Hold 7 (lukket for tilmelding)

Datoer hold 7
Onsdag den 13. maj kl. 9.30 til 15.30
Mandag den 8. juni kl. 9.30 til 15.30
Fredag den 26. juni kl 9.30 til kl 15.40

Retreat:
Mandag den 17. august kl. 10.00 til onsdag den 19. august 2020 kl. 15.00 på Gl. Avernæs Sinatur Hotel på Fyn. Der vil være kaffe, te og lidt frugt, når I kommer, men første egentlige måltid er frokost.

Mandag den 21. september kl. 9.30 til 15.30

03
Hold 8 (lukket for tilmelding)

Datoer hold 8
Mandag den 5. oktober 2020 kl. 9.30 til 15.30
Onsdag den 4. november 2020 kl. 9.30 til 15.30
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 9.30 til 15.30

Retreat:
Onsdag den 13. januar kl. 10.00 til fredag den 15. januar 2021 kl. 15.00 på Comwell Kongebrogaarden på Fyn. Der vil være kaffe, te og lidt frugt, når I kommer, men første egentlige måltid er frokost.

Mandag den 8. februar 2021 kl. 9.30 til 15.30.

04
Udtalelser fra deltagere

“Forløbet har på et dybt erkendelsesmæssigt plan mindet mig om, hvad det vil sige at være i klientrollen – hvor sårbart og svært det kan være at blotte sig og dele sine inderste, mest skamfulde menneskelige oplevelser. Dertil har forløbet været forandrende for både min måde at møde mig selv og for min måde at møde andre på i både professionelle og personlige relationer”.
– Helle, 2018

“Jeg slutter dette forløb en anden end da jeg begyndte. Jeg har mødt fantastiske mennesker, som har turde tage mod, visdom og compassion og gøre det til virkelighed. Jeg er berørt og taknemmelig”.
– Aurora, 2018

“Kære Henrik og Vibeke, I har på kompetent vis ført os gennem et forløb, hvor jeg har følt mig tryg i at arbejde med egne temaer og hvor jeg har lært meget om compassion både på egen krop og fagligt”.
– Lea, 2018

“Kære Vibeke og Henrik, Tak for super facilitering af de processer, vi har haft i gruppen! At deltage i denne gruppe har betydet, at jeg både som privatperson og psykolog møder mig selv med mere rummelighed og forståelse. Det har haft stor betydning at være i en gruppe, hvor andre også har vovet og turde vise sig selv. Det har bidraget enormt til mig egen proces”.
– Anne, 2018

“Kære Vibeke og Henrik, 1000 tak for et fantastisk gruppeforløb.
Compassion og mindfulness er vigtige nye veje for mig ind i min kerne og ikke mindst den oplevelse det har været at være med i det fællesskab, som er blevet skabt omkring det. At møde mig selv bagved facaden med compassion og få øje på, hvad der er på spil både som psykolog, menneske, mor og mange roller. At begynde at læne mig tilbage (med compassion og uden at min indre kritiker råber alt for højt) fremfor altid at læne mig frem og performe. At være mig selv og være modig ift at bringe compassion og mindfulness med mig uagtet, at jeg føler mig usikker og ikke god nok. Til sidst også tak fordi I har givet noget af jer selv og været engageret i gruppen. Mange kæmpe knus og kærlige tanker”.
– Hanne, 2018