Forsknining_uddannelse_farve-web

Uddannelser

Voksenmodulet 2020

Virket som psykolog rummer mange facetter og udfordringer. Dagligt stilles der krav til psykologens kompetencer i forhold til at kunne foretage metodisk forsvarlige udredninger, stille, beskrive og formidle korrekte diagnoser og naturligvis indstille klienten til den rette form for behandling. Tillige må psykologen konstant være i stand til vurdere og navigere sikkert inden for gældende lovgivning – og i de etiske dilemmaer, som psykologfaget uundgåeligt rummer.

Voksenmodulet er et samlet kursusforløb, der med temaerne assessment, differentialdiagnostik, personlighedsforstyrrelser & personlighedsteori, psykologiske behandlingsmetoder samt, lovgivning & etik netop adresserer det brede virke som psykolog på voksenområdet.

Modulet er et obligatorisk forløb, der er fælles for specialistuddannelserne inden for voksenområdet. Det består af 90 timers teori fordelt på 15 kursusdage.  

Tilmelding m.m.
Næste modul hos Mindwork starter i april 2020 i vores lokaler på Vesterbrogade i København. Du kan læse mere om voksenmodulets indhold, opbygning og de praktiske informationer i menuen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig uddannelsen. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Målgruppen for modulet er psykologer.

01
Lovgivning og Etik

Indhold:
Undervisning i de relevante love inden for voksenområdet (psykologloven, forvaltningsloven, relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet). Der skal desuden undervises i etik i relation til forskellige psykologiske arbejdsopgaver, herunder udfærdigelse af rapporter, rådgivning og anden form for formidling.

Undervisere:
Jytte Gandløse, cand.psych. Specialist og supervisor i psykoterapi og børneneuropsykologi. Vibeke Lunding-Gregersen, cand.psych. Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi.

Varighed:
2 dage Tidspunkt: den 15. og 16. april 2020 begge dage kl. 9-16.

02
Assessment – del 1 (tidligere Assessment)

Indhold:
Formålet er, at deltagerne skal få omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer og test for på den baggrund at kunne planlægge undersøgelsesforløbet og vælge de relevante undersøgelsesredskaber, således at de forelagte problemstillinger belyses bedst muligt. De opnåede færdigheder skal gøre psykologen i stand til at foretage skøn vedrørende videre visitering og/eller senere behandling. 
Vigtige delmål er for det første, at deltagere opnår indsigt i de anvendte metoders muligheder og begrænsninger. For det andet skal man opnå færdighed i at kunne bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper.

Underviser:
Christian Møller Pedersen, Specialpsykolog i psykiatri, Mikkel Arendt, cand. psych., Ph.D.

Varighed:
4 dage

Tidspunkt:
27. og 28. maj 2020 kl. 9-16 samt 10. og 11. september 2020 kl. 9-16

03
Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori

Indhold:
Formålet med dette element er at give deltagerne en sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv. Der undervises i, hvordan biologiske, psykologiske og sociale forhold former personlighedsdannelsen og danner grundlaget for disse forstyrrelser.

Undervisere:
Christian Frøkjær Thomsen, speciallæge i psykiatri, Sebastian Simonsen, cand.psych., Ph.D. og Sebastian Swane, speciallæge i psykiatri og specialist i psykoterapi.

Varighed:
3 dage

Tidspunkt:
17.-19. juni 2020 alle dage kl. 9-16.

04
Psykoterapeutisk behandling

Indhold:
Formålet med dette element er at give deltagerne en nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling. Deltagerne skal opnå en overordnet forståelse for kompleksiteten bag vurderingen af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik. Deltagerne skal opnå viden om, hvad der virker ved psykoterapi og lære at forholde sig reflekterende til de forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling – eksempelvis den valgte teknik, klientens ønsker og forudsætninger for psykoterapeutisk behandling, samt terapeutens egne styrker og svagheder.

Underviser:
Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen, cand.psych., specialister i psykoterapi voksne.

Varighed:
2 dage

Tidspunkt:
23. og 24. september 2020 begge dage kl. 9-16.

05
Assessment – del 2 (tidl. Differentialdiagnostik)

Indhold:
Formålet er, at deltagerne skal kunne bidrage til at klassificere forskellige psykiske sygdomme og tilstande. Undervisningen tager sit udgangspunkt i det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsforstyrrelser og lette til middelsvære symptomtilstande. Desuden er det vigtigt at give kendskab til en række specifikke problemstillinger i forbindelse med organiske skader, psykoser, depression og angst, hypomani, psykosomatik, overgreb m.m. Undervisningsforløbet tilrettelægges på en sådan måde, at psykiatrisk ekspertise inddrages som en integreret del af dette undervisningsforløb. Det er væsentligt, at deltagerne i undervisningsforløbet får en relevant viden om den psykiatriske arbejdsmåde og opnår kendskab til kriterierne for, hvornår en given klient har brug for en supplerende psykiatrisk behandling, og hvornår klienten eventuelt skal overflyttes til en psykiatrisk behandling.

Undervisere:
Mikkel Arendt, cand. psych., Ph.D., Specialist i Psykoterapi og Psykopatologi
Christian Møller Petersen, Specialpsykolog i psykiatri
Louise Brükner Wiwe, cand. psych., Specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi.

Varighed:
4 dage Tidspunkt: 7.-9. oktober 2020 kl. 9 -16 samt 4. november 2020 kl. 9 -16.

OBS! Det forventes at deltagerne selv medbringer ICD 10 manualen til disse dage.

06
Tilmelding

Jeg tilmelder mig hermed Voksenmodulet hos Mindwork med start april 2020. Prisen for den samlede pakke er 22.500 kr. Prisen for Assessment del 1 og 2 (i alt 8 dage, 48 timer) er 14.500 kr.

Hvor skal regningen sendes til?betingelserne (PDF)
Jeg har læst*

*Skal udfyldes.