Mindwork kurser, fore drag of organisationsudvikling

Mindwork

Mindful Compassion forløb for ledere

Verden er forandret og lukket ned omkring os. Utryghed og uvished er blevet en del af vores hverdag og presset på danskerne og de danske ledere er stort. Mindful Compassion kan hjælpe os med at finde ro og balance gennem fokus på omsorg, visdom, mod og styrke.

Du får i 8 dage tilsendt en e-mail, hvori der er en lydfil med en øvelse af 10-12 minutters varighed.

Hvornår:
Du modtager første mail mandag den 25. maj. Vær opmærksom på, at vores mails kan ende i jeres spam/uønsket mails. Mailen sendes ud til jer kl. 7.

I tilmeldingen bliver du bedt om at oplyse din ID Kode, som du brugte i den multinationale undersøgelse: Compassion, social forbundethed og resiliens under COVID-19 pandemien. ID Koden består af de sidste 3 bogstaver i dit efternavn og de sidste to tal i dit telefonnummer f.eks.: SEN98.