Mindwork erhvervspsykologer

Mindwork

Ledelse

”Kan en psykolog bruges til noget i det rigtige erhvervsliv?”

Aldrig har det været lettere at være menneske – og aldrig har så mange oplevet stress og mistrivsel i deres arbejdsliv. Måske fordi vi er nået dertil, hvor samfundet udvikler sig hurtigere, end vi mennesker kan følge med?

Målet for den moderne organisation, og den moderne leder, må derfor være at anvende en mere bæredygtig tilgang til high performance og resultatskabelse. En tilgang, baseret på den stærkeste ressource vi har: Menneskehjernen.

Når Mindwork arbejder med erhvervslivet, er det netop dét, det handler om:
At give ledere og medarbejdere de bedste muligheder for at give hjernen – og dermed dem selv og hinanden – de bedste arbejdsbetingelser.

Det er meget langt fra at sidde i rundkreds og ”føle sig frem”. Hos Mindwork arbejder vi forsknings- og evidensbaseret med psykologi som et værktøj til forretningsmæssig og personlig forandring. Med et forretningsmæssigt og strategisk fokus gennemfører vi projekter i organisationer af alle størrelser. Opgaverne spænder fra professionel rådgivning af ledere og medarbejdere til store trivsels- og/eller forandringsprojekter, der involverer alle niveauer i organisationen.

Vi arbejder med trivsel og forebyggelse, med udvikling og forandring, fastholdelse og fratrædelse – og vi træder til, hvis stress, samarbejdsproblemer og mistrivsel har fået rodfæste på arbejdspladsen.

Alt hvad vi gør, gør vi med udgangspunkt i begrebet compassion. Det gør vi, fordi data bekræfter compassion som en forudsætning for både psykologisk tryghed og social kapital, og dermed har afgørende betydning for tilliden til og respekten for kolleger, for modet til at tage initiativ og udvikle nye ideer og for lysten til aktivt at tage del i optimering af organisationen. Hertil kommer, at compassion er positivt relateret til højere personlige standarder, større grad af kognitiv fleksibilitet og nysgerrighed, mere objektivt korrekte evalueringer af egne kompetencer og præstationer… for nu bare at nævne nogle af de dokumenterede effekter.

Du kan læse mere om vores ydelser på siden eller mere om vores faglige tilgang i vores bog ”Hjernen på overarbejde”.

Du kan også kontakte os direkte her:

   

  Ledelse

  Lederudvikling

  Ledelse handler først og sidst om relationer og det kræver indblik i menneskehjernen generelt og din egen specifikt.

  Ledelse

  Forandring og trivsel

  Mindwork tilbyder professionel bistand, når virksomheden står over for store forandringer, f.eks. omstruktureringer, opsigelser, fusioner eller opkøb.