MIndwork

Ledelse

Lederudvikling

“For at lede andre skal du kunne lede dig selv”

Mindwork udbyder intensive compassion-baserede forløb med fokus på mental bæredygtig ledelse og personlig lederudvikling. Kernen i forløbet er et mental træningsprogram, der giver indsigt i egne motiver og følelser med udgangspunkt i hjernen, sindet og menneskets natur.

I forløbet arbejdes der bl.a. med følgende:

  • Indsigt i menneskehjernen generelt og lederens egen specifikt.
  • Indsigt i hvordan ubalance påvirker vores trivsel, beslutningstagning og performance over tid.
  • Viden om og indsigt i hvordan magt påvirker os og mennesker omkring os.
  • Compassion-begrebet og de egenskaber, der er indeholdt, herunder empati og sympati, fordomsfrihed og engagement. Og disse elementers indflydelse på din personlige ledelsesstil.

Gennem udforskning af eget sind og hjerne, herunder selvkritik, dominans og svære følelser, undersøger vi vores beslutningsprocesser, trivsel og balance. Vi arbejder med håndtering af egne følelser og udfordringer med henblik på udvikling af egenskaber som mod, visdom og styrke med et stærkere personligt lederskab for øje.

Ved forløb i organisationer arbejdes der typisk i en afklarings-, udviklings- og implementeringsfase, hvor der i alle faser er vægt på dataindsamling/analyse med henblik på løbende evaluering af de forskellige indsatser og vurdering af den samlede indsats både på individ, gruppe og organisationsniveau.