Trivsel_farve

Psykisk arbejdsmiljø

Trivselsprojekter

“Er den måde, vi har valgt at indrette det moderne arbejdsliv på, så givtigt, som vi tror?”

Hvis vi, moderne mennesker, skal blive ved med at levere og præstere, uden at det koster både vores fysiske og psykiske helbred, så må vi give hjernen mere optimale betingelser at arbejde under.

Én vej er at vende tilbage til den strategi, som i millioner af år har virket for alle vores forfædre. At tage hensyn til det mest grundlæggende evolutionære princip. Dét, der ligger i vores natur og kan falde os helt naturligt, hvis vi tager ansvar og giver os selv og hinanden lov, tid og rum: Compassion!

Compassion er at have både sin egen og andres trivsel på sinde. At give plads til mere menneskelige rammer for (arbejds)livet.
Videnskaben fortæller os, at når compassionniveauet i en organisation er højt, medfører det medarbejdere med større ønsker om at lære og udvikle sig. Det giver medarbejdere mod på at prøve igen efter fejltagelser, og det medfører øget selvrefleksion, optimisme og mere gåpåmod (også i modvind).

Compassion er tillige positivt relateret til højere personlige standarder, større kreativitet og mere korrekte evalueringer af egne kompetencer og præstationer.

Det er derfor vi siger, at når mennesker trives, så trives både organisation og forretning. Og dét vil kunne ses på alle bundlinjer.

Mindwork arbejder strategisk med compassion i organisationer, der ønsker langtidsholdbare og bæredygtige løsninger for både trivsel og performance.
Vi laver alt fra større trivselsprojekter til kortere workshops. Disse har fokus på, at skabe arbejdspladser hvor både ledere og medarbejdere har mulighed for, at trives og være de bedst mulige udgaver af sig selv. Også over tid.

Vores fokus er, gennem viden om menneskehjernen generelt og dens følelsesregulerende systemer, specifikt at bidrage til, at skabe både kommunikation, adfærd, rammer, traditioner og kultur, der bidrager til bæredygtig vækst og anvendelse af menneskers talent, intellekt og ressourcer.

Du kan læse mere om compassion i vores bog: ”Hjernen på overarbejde – Derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund”.