couple under umbrella in autumn park, love

Mindwork

Compassion-Fokuseret Terapi til Grupper

LUKKET FOR TILMELDING – AFVENTER NYE DATOER

Mindwork udbyder nu et kursus i Compassion-Fokuseret Terapi til grupper. Kurset er et 3-dages kursus, som udbydes i samarbejde med Dr. Kate Lucre. På kurset vil du, der allerede har en CFT-uddannelse, få mulighed for at videreudvikle din viden og kompetencer til brug i gruppeterapi.

Workshop in Compassion-Focused Therapy for Groups

Compassion Focused Therapy was developed by Paul Gilbert to address difficulties associated with shame and self-criticism, manifest in a broad range of psychological and emotional difficulty. As a model of human suffering and wellbeing, CFT is now being used not only in a wide range of clinical settings, from primary care to secure forensic services, but also in educational and organisational settings. This workshop will offer an overview of the CFT framework for group-based interventions. Compassion Focused Group Psychotherapy provides a model of containment and attachment which is necessary when working with people with complex needs.

This workshop will combine a theoretical overview of Compassion Focused Therapy as it applies to the practice of group work, with practical suggestions for developing and managing the dynamics of all aspects of group psychotherapy. We will cover groups across the spectrum of complexity and duration from short term psycho-educative programs aimed at primary care through to long term trauma focused psychotherapy with hard to reach clients. We will also cover working with complexity, relational difficulties, and attachment trauma.

There will be a range of experiential exercises, focusing on developing personal practice in self-compassion and delivering psychotherapeutic interventions. Role play demonstrations and practice opportunities will be offered with small group discussions regarding referral criteria, managing safety and using an evolutionary psychology model to cultivate compassion as the basis for inner growth and change. These exercises will focus on way of cultivating safeness and working therapeutically.

Access will also be given to a personal practice sound cloud and a comprehensive resource pack tailored to the requirements of the group. It is expected that participants in this workshop will gain theoretical and practice-based knowledge about the application of the CFT to groupwork and group dynamics and have the basis upon which to develop groupwork programs.

Omfang og målgruppe

Kurset er et 3-dages kursus (21 timer). Kurset afholdes i Mindworks lokaler på Vesterbrogade 31, 1. sal, København.

For at deltage på kurset, er det et krav, at du på forhånd har uddannelse i CFT. Er du i tvivl, om uddannelsen er den rette for dig, er du velkommen til at kontakte vores administration på tlf. 20751616 eller info@mindwork.dk.

1
LUKKET FOR TILMELDING

Ved interesse, skriv til info@mindwork.

Pris: 9.900 kr.

2
Om Dr. Kate Lucre

The instructor of the workshop is Dr. Kate Lucre. Dr. Kate Lucre is a Birmingham based Consultant Psychotherapist and Supervisor specialising in the use of CFT for complex attachment and relational trauma for groups and individuals. She runs workshops for the Compassionate Mind Foundation across the UK and internationally on CFT for Groups and Compassion Focused Staff Support and Supervision. She has published the only data on Compassion Focused Group Psychotherapy for people who would attract a diagnosis of personality disorder and has recently completely a 7 year follow up study to her original research program evaluating a 12 month CFGP program. Kate is also involved in a number of UK wide research projects developing and evaluating Compassion Focused Staff Support Initiatives. You can see some of her past presentations at https://www.researchgate.net/profile/Katherine_Lucre2. You can see an interview with Kate Lucre here.

3
Praktisk Information

Omfang:
Kurset afholdes over tre dage af 7 timer.

Målgruppe:
Kurset er målrettet psykologer og læger, der har taget en CFT-uddannelse. Det er også muligt at deltage, hvis man har anden relevant faglig baggrund og har taget en CFT-uddannelse. Falder man i denne gruppe, bedes man kontakte os før tilmelding. Der må maksimalt være 25% på uddannelsen med anden uddannelse en psykolog og læge.

Tid og sted:
Afventer nye datoer.

Kurset afholdes i Mindworks lokalet på Vesterbrogade 31, 1. sal, København.

Pris:
9.900 kr.

Prisen inkluderer fuld forplejning med let morgenmad, frugt, te og kaffe i løbet af kursusdagene og frokost.

OBS! Hele kurset afholdes på engelsk. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende kurset, bedes du kontakte vores administration på tlf. 20751616 eller info@mindwork.dk.

4
BETINGELSER

Ved tilmelding til Mindworks kurser og uddannelser tilkendegiver du, at du har læst og accepteret nedenstående betingelser og vilkår.

TILMELDING OG BETALING
Tilmeldingen er bindende så snart, at den er bekræftet og faktura er afsendt fra Mindwork. Fakturaen fremsendes umiddelbart efter tilmelding.

  • Hvis prisen for aktiviteten er over 10.000 kr., opkræves beløbet i rater, som fastlægges af Mindwork.
  • Hvis prisen for aktiviteten er under 10.000 kr., opkræves hele beløbet ved tilmelding.

Specialistkurser i Mindwork er fritaget for moms. Mindworks betalingsfrist er 7 dage. Overskrides betalingsfristen forbeholder Mindwork sig ret til at fakturere et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, jf. rentelovens bestemmelser herfor.

Eventuelle ændringer af deltageroplysninger eller faktureringsoplysninger skal ske skriftligt til
info@mindwork.dk

AFMELDING
Afmelding skal ske skriftligt til info@mindwork.dk.

  • Ved afmelding inden 8 uger før kursusstart hæfter kursisten for 25 % af kursusprisen.
  • Ved afmelding senere end 8 uger før kursusstart hæfter kursisten for det fulde beløb.

Hvis du er forhindret i at deltage, har du mulighed for at sende en stedfortræder mod betaling af et administrationsgebyr på 2.000 kr. Stedfortræderen skal opfylde forudsætningerne for deltagelse. Dette skal aftales skriftligt ved henvendelse til info@mindwork.dk senest 14. dage før kursusstart.

FREMMØDEREGLER
Mindwork følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening, for at sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister, dog udstedes der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal. Ved fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på en tilsvarende aktivitet, ligesom kursisten selv er ansvarlig for at søge om evt. dispensation hos Dansk Psykolog Forening.

FRAVÆR*
Ved manglende mulighed for deltagelse på enkeltkurser er den generelle regel hos Mindwork, at man kan komme på venteliste til evt. fremtidige hold, som afregnes med fuld betaling. Deltagere på ventelisten kontaktes hurtigst muligt, såfremt der opstår ledige pladser. Der er dog følgende undtagelser herfor:

  • Ved fravær, der skyldes sygdom, graviditet eller barsel med børn under 6 måneder, kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50 % af prisen for et kursus.
  • Ved fravær, der skyldes alvorlig livstruende sygdom hos kursisten selv eller dennes børn, er det muligt uden merbetaling at deltage på et efterfølgende kursus, såfremt Mindwork udbyder det igen. Kursusafgiften refunderes ikke. Bliver kursisten forhindret i deltagelse på et helt uddannelsesforløb gælder følgende:
  • Ved sygdom, graviditet eller barsel med børn under 6 måneder, kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage i undervisningen mod betaling af 50 % af teoridelen (korrigeret for eventuel prisstigning).
  • Ved fravær, der skyldes alvorlig livstruende sygdom hos kursisten selv eller dennes børn, er det muligt uden merbetaling at deltage i undervisningen på et efterfølgende hold, såfremt Mindwork udbyder det igen.

*Mindwork forbeholder sig ret til at se dokumentation for fraværet.

FORPLEJNING
På kurser med forplejning består forplejning af let morgenmad, te og kaffe, samt frokost. Hvis man ved tilmelding oplyser, at man er vegetar, kan dette tilgodeses. Andre særlige hensyn (veganer, allergier mv.) kan ikke tilgodeses og man henvises til selv at sørge for forplejning.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Undervisningsmateriale sendes i udgangspunktet til deltagerne forud for undervisningen. Det er ikke muligt at få printet materialet hos Mindwork.

ÆNDRINGER OG AFLYSNING
Mindwork tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 4 uger før kursusstart. Dette gælder ligeledes enkelte kursus- og supervisionsgange. I tilfælde af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder, vil Mindwork arrangere et nyt kursus snarest muligt. Kursusbeløbet for det pågældende kursus vil ikke blive refunderet.

Mindwork følger myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 og forbeholder sig ret til at afvikle kursus-/supervisionsdage online, såfremt de officielle retningslinjer eller andre forhold relateret til COVID-19-situationen nødvendiggør dette. Der gives ikke kompensation for forplejning på dage, der afvikles online.

SAMTYKKE
Ved tilmelding giver kursisten samtykke til, at Mindwork må videregive personoplysninger (navn, titel og evt. ansættelsessted) om dig til underviser mhp. at registrere fremmøde og det giver yderligere underviser mulighed for at tilrettelægge undervisning effektivt i forhold til målgruppen.