Præstationsangst_1800x1200-GRØN

Psykisk arbejdsmiljø

Påbudssager

Når en virksomhed får et rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet vedrørende arbejdsmiljøet, er virksomheden forpligtet til at søge rådgivning hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Mindwork er af Arbejdstilsynet blevet autoriseret rådgivningsvirksomhed og kan derfor indgå samarbejde med virksomheder i påbudsager indenfor det psykosociale område.

Et rådgivningsforløb i samarbejde med Mindwork kan for eksempel se således ud:

  • Indledende screening af trivsel og udfordringer blandt medarbejdere
  • Afklaring af årsager til virksomhedens udfordringer
  • Planlægning og afholdelse af et forløb der adresserer udfordringerne og implementerer nye forståelser, teknikker og metoder til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  • Evaluering og evt. udarbejdelse af rapport om resultaterne af interventionen

Du kan læse mere om Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgivning her: