Mindwork Psykologis Center

Coaching og samtaler

Individuelle forløb

“Tro ikke på alt, hvad du tænker.”

Hos Mindwork arbejder vi med evidensbaserede behandlingsmetoder. De metoder der har vist sig effektive i arbejdet med psykiske lidelser og psykologiske udfordringer. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes aktuelle problemer og vanskeligheder og arbejder sammen om at hjælpe dig med at få mere ud af livet. I praksis anvender vi kognitiv terapi og coaching samt Compassion Focused Therapy og Mindfulness.

Individuelle forløb
Den individuelle terapi er for mange den foretrukne behandlingsform. En session varer 50 minutter. Inden for denne tid laver vi en status på klientens aktuelle humør og situation. Vi følger op på tiden siden sidste samtale og bruger dernæst god tid på at arbejde med det eller de spørgsmål, som fylder for klienten netop nu. En session afsluttes typisk med aftaler om, hvad der skal ske frem mod næste samtale, og der gives mulighed for feedback.

Coaching
Du og din coach arbejder struktureret og målrettet på at identificere de antagelser, der kan virke stressende eller forhindre, at du når dine mål.
Gennem forløbet vil du lære strategier til at håndtere uhensigtsmæssige og begrænsende antagelser, udvikle dine problemløsningsfærdigheder og ikke mindst opnå generelle færdigheder, så du på sigt kan blive din egen coach. Hos Mindwork anvender vi typisk kognitiv coaching i arbejdet med:

  • Præstationsforbedring i idræt eller erhvervskarriere
  • Forberedelse af scenepræstationer – også for f.eks. politikere og kunstnere
  • Stresshåndtering
  • Arbejdsafhængighed
  • Omlægning af livsvaner / livsforhold.

Læs mere om coaching for medarbejdere og ledere her.

Coaching og samtaler

Priser

Coaching og samtaler

Compassion Fokuseret Terapi

CFT er en forholdsvis ny psykologisk retning, der bl.a. har vist sig effektiv i psykologisk behandling af angst, depression, afhængighed, PTSD m.fl.

Coaching og samtaler

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske metode, der gennem de seneste 50-60 år har vist de bedst dokumenterede effekter.

Coaching og samtaler

Mindfulness

Lige meget hvor du går hen, er du der... Det handler om at kunne leve med fuld opmærksomhed og nærvær i nuet.