Mindwork kurser, fore drag of organisationsudvikling

Mindwork

Specialistuddannelse i Compassion-Fokuseret Terapi

“We all deserve a compassionate mind.”

Mindwork udbyder en fuld specialistuddannelse i Compassion-Fokuseret Terapi (CFT). På uddannelsen vil du både møde danske og udenlandske undervisere og supervisorer, der alle har beskæftiget sig indgående med CFT.

Compassion Focused Therapy (CFT) er en integreret tilgang udviklet af professor Paul Gilbert. Tilgangen har fundament i evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi, kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness. CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste mange år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. CFT er oprindeligt udviklet til mennesker, der på grund af en høj grad af selvkritik og skam, har mindre effekt af traditionelle behandlingsmetoder. Skam, selvkritik og vanskeligheder ved følelsesregulering vides at spille en vigtig rolle i vedligeholdelsen af psykisk lidelse, og CFT’s fokus på udviklingen af compassion og egenomsorg har vist sig effektiv i psykologisk behandling på tværs af diagnoser og terapiformer. CFT’s kobling mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har været et uvurderligt bidrag i forståelsen og behandlingen af psykisk lidelse.

CFT bruges nu til en bred vifte af kliniske tilstande og fremhæver vigtigheden af, hvordan vi anvender vores kendskab til menneskelig lidelse og compassion-baserede tilgange i vores personlige udvikling. I arbejdet med mennesker, der oplever psykisk lidelse, skal vi ikke blot kunne rumme deres smerte, skam og selvkritik – vi skal også håndtere vores egen selvkritik og egne høje krav til lindringen af andres lidelse. Dette arbejde kræver en svær balancegang mellem følsomhed over for egen og andres smerte, og den robusthed, der er nødvendig for at kunne hjælpe med udvikling og forandring. Uddannelsen vil derfor også byde på øvelser og refleksioner, der skal understøtte din personlige udvikling som terapeut.

Undervisningen, undervisere og supervisorer lever op til Dansk Psykolog Forenings godkendelseskriterier for specialistuddannelser i psykoterapi på voksenområdet.

I menuen nedenfor finder du både kommende og igangværende CFT-uddannelser.

Specialistuddannelse i Compassion-Fokuseret Terapi

CFT-uddannelse 2025/26

Mindwork udbyder i samarbejde med både internationale og nationale undervisere en specialistuddannelse i compassionfokuseret terapi med start i 2025.

Specialistuddannelse i Compassion-Fokuseret Terapi

CFT-uddannelse 2024/25

Mindwork udbyder i samarbejde med både internationale og nationale undervisere en specialistuddannelse i compassionfokuseret terapi med start i 2024.

Specialistuddannelse i Compassion-Fokuseret Terapi

CFT-uddannelse 2023/24

Mindwork udbyder i samarbejde med både internationale og nationale undervisere en specialistuddannelse i compassionfokuseret terapi med start i 2023.

Specialistuddannelse i Compassion-Fokuseret Terapi

CFT-uddannelse 2022/24

Mindwork udbyder i samarbejde med både internationale og nationale undervisere en specialistuddannelse i compassionfokuseret terapi med start i 2022.