Young plant growing in the morning

Mindwork

Psykisk arbejdsmiljø

”Vi er mennesker – så vi skal til at huske at være sammen på menneskelige præmisser”.

I Danmark har arbejdsgivere pligt til at sørge for, at medarbejder ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Men der er langt mere end fravær af sygdom at vinde ved et godt psykisk arbejdsmiljø. Forskningen har gennem de sidste 30 år gentagne gange dokumenteret, at psykologisk tryghed på arbejdspladsen skaber medarbejdere, der kan navigere sikkert i skiftende organisatoriske rammer, har mod til at tage initiativ og udvikle nye idéer, aktivt tager del i optimering af organisationen – samtidige med at de er effektive i konfliktløsning, leverer høj performance og har tilfredse kunder.

Forretningen trives, når mennesker trives. Mennesker trives, når menneskehjerner trives.

Når Mindwork arbejder med psykisk arbejdsmiljø, gør vi det med udgangspunkt i den evolutionære vinderstrategi compassion, indsigt i menneskehjernen og ikke mindst hvilke faktorer, der giver dén de bedst arbejdsbetingelser. Det gør vi, fordi vi ved, at compassion er vejen til at få trivsel og performance, bæredygtighed og udvikling til at hænge sammen. At vi på alle bundlinjer – de økonomiske, de sociale og de menneskelige – kan se positive effekter af at tage den hastige udvikling og de tiltagende udfordringer i det moderne samfund alvorligt.

Man kan se det psykiske arbejdsmiljø som noget, der måles og holdes flydende for at undgå udbrændthed og sygemeldinger. Og man kan se psykisk arbejdsmiljø som et oplagt investeringsobjekt med henblik på bæredygtig vækst, bæredygtig anvendelse af menneskers talent, intellekt og ressourcer. Hos Mindwork ligger vores ekspertise ubestridt i det sidste.

Psykisk arbejdsmiljø

Påbudssager

Mindwork er en af Arbejdstilsynets autoriserede rådgivningsvirksomheder indenfor det psykosociale område.

Psykisk arbejdsmiljø

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Mindwork er autoriseret som rådgivningsvirksomhed af Arbejdstilsynet. Vi hjælper virksomheder både menneskeligt og forretningsmæssigt.

Psykisk arbejdsmiljø

Stressindsats

Hvert år koster stress ca. 40 milliarder kroner i sygefravær. Det betaler sig at gøre en indsats. Både for mennesker og virksomheder.

Psykisk arbejdsmiljø

Trivselsprojekter

Vi hjælper mennesker og virksomheder med at få mere ud af livet. Når den grundlæggende trivsel er i balance skabes vækst og udvikling hvor som helst.