couple under umbrella in autumn park, love

Mindwork

Personlig udvikling – Gruppe for psykologer

Personlig udvikling/egenterapi med compassion.

I arbejdet med mennesker, der oplever psykisk lidelse, skal vi ikke blot kunne rumme deres smerte, skam og selvkritik – vi skal også håndtere vores egen selvkritik, krav til os selv og svære følelser. Dette arbejde forudsætter en til tider vanskelig balancegang mellem følsomhed over for egen og andres lidelse, og vores egen indre balance og styrke, der skal hjælpe os med at skabe udvikling og forandring hos os selv og vores klienter.

Mindwork udbyder nu en gruppe for psykologer på vej mod specialistgodkendelse. Gruppen vil med udgangspunkt i Compassion Focused Theraphy (CFT) og integrationen af Mindful Compassion have fokus på arbejdet med og udviklingen af compassion – i os selv, for os selv og andre. Det primære fokus er lagt på anvendelse af mindful compassion i forhold til personlig udvikling og herigennem vil deltagerne få mulighed for en dybere forståelse af teorien, den oplevelsesorienterede tilgang og færdighederne i CFT, hvilket både kan overføres til deres kliniske arbejde og bidrage til at skabe større selvindsigt og balance – privat og professionelt.

Omfang, opstart og målgruppe
Omfanget er 42 timer der kan bruges til både specialistuddannelse og autorisation.
Gruppen mødes 4 hele dage af á 6 timer i Mindwork. De øvrige 18 timer opnås, når gruppen tager på et intensivt 3-dages internat/retreat i Nordsjælland, hvor vi går i dybden med det personlige arbejde. Vi starter løbende hold op, se planlagte hold nedenfor.

Der kan maksimalt være 8 deltagere i gruppen. Efter de nye regler for specialistuddannelser (august 2020) må der kun være 8 deltagere i en personlig udviklingsgruppe.

Uddannelsens målgruppe er psykologer. Derudover kan optages 25% med anden faglig relevant baggrund, her bedes du kontakte os inden tilmelding.

Gruppeleder
Grupper ledes af psykolog Vibeke Lunding-Gregersen, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi eller specialpsykolog Sanne Romdal, specialist i psykoterapi fra Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Vibeke har gennem de seneste år beskæftiget sig intensivt med Compassion Fokuseret Terapi. Hun har været på en række workshops og retreats og arbejder tæt sammen med Dr. Chris Irons om udbredelse af compassion i organisationer. Vibeke er medforfatter til bogen ”Hjernen på overarbejde. Derfor er compassion vores vej til bæredygtigt liv og samfund.”

Compassion er i dag en del af alle Mindworks opgaver, hvad enten det er terapi og grupper, leder- og medarbejderudvikling i organisationer eller uddannelse af fagpersoner.

Pris og retreat
Prisen inkl. retreat er 22.900 kr. ved 8 deltagere. Der er fuld forplejning og enkeltværelse inkluderet på retreatet.
På dagene hos Mindwork i København vil der være kaffe og te, men deltagerne skal selv stå for frokost.

NY: Datoer hold 16 

Tirsdag den 27. august 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00
Tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00
Mandag den 28. oktober 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00

Retreat:
Tirsdag den 12. november kl. 10.00 til torsdag den 14. november kl. 15.00 på Marienlyst Strandhotel i Nordsjælland. Der vil være kaffe, te og lidt frugt, når I kommer, men første egentlige måltid er frokost.

Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00

Underviser: Specialpsykolog Sanne Romdal, specialist i psykoterapi fra Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Datoer hold 15 (LUKKET FOR TILMELDING)

Torsdag den 22. februar 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00
Torsdag den 14. marts 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00
AFLYST: Mandag den 15. april 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00 NY DATO: Mandag den 6. maj. kl. 9.00 til kl. 15.00

Retreat:
Mandag den 27. maj kl. 10.00 til onsdag den 29. maj kl. 15.00 på Marienlyst Strandhotel i Nordsjælland. Der vil være kaffe, te og lidt frugt, når I kommer, men første egentlige måltid er frokost.

Mandag den 10. juni 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00

Underviser: Specialpsykolog Sanne Romdal, specialist i psykoterapi fra Psykiatrisk Center Nordsjælland.

For mere personlig udviklingsarbejde se vores Advanced Compassion Retreat.

1
TILMELDING

Jeg tilmelder mig Personlig udvikling – gruppe for psykologer

  Hvor skal regningen sendes til?  betingelserne (PDF)
  Jeg har læst*

  *Skal udfyldes.

  Pris: 22.900 kr.

  Mulighed for opgradering af værelse på retreatet: Ved ønske om andet værelse end det standard small room på retreatet, kontakt da Marienlyst Strandhotel for at høre om muligheden for at opgradere mod egenbetaling.

  2
  NY: Hold 16

  Datoer hold 16

  Tirsdag den 27. august 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00
  Tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00
  Mandag den 28. oktober 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00

  Retreat:
  Tirsdag den 12. november kl. 10.00 til torsdag den 14. november kl. 15.00 på Marienlyst Strandhotel i Nordsjælland. Der vil være kaffe, te og lidt frugt, når I kommer, men første egentlige måltid er frokost.

  Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00

  Underviser: Specialpsykolog Sanne Romdal, specialist i psykoterapi fra Psykiatrisk Center Nordsjælland.

  3
  Hold 15 (lukket for tilmelding)

  Datoer hold 15

  Torsdag den 22. februar 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00
  Torsdag den 14. marts 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00
  AFLYST: Mandag den 15. april 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00 NY DATO: Mandag den 6. maj. kl. 9.00 til kl. 15.00

  Retreat:

  Mandag den 27. maj kl. 10.00 til onsdag den 29. maj kl. 15.00 på Marienlyst Strandhotel i Nordsjælland. Der vil være kaffe, te og lidt frugt, når I kommer, men første egentlige måltid er frokost.

  Mandag den 10. juni 2024 kl. 9.00 til kl. 15.00

  Underviser: Specialpsykolog Sanne Romdal, specialist i psykoterapi fra Psykiatrisk Center Nordsjælland.

  3
  Udtalelser fra deltagere

  “Forløbet har på et dybt erkendelsesmæssigt plan mindet mig om, hvad det vil sige at være i klientrollen – hvor sårbart og svært det kan være at blotte sig og dele sine inderste, mest skamfulde menneskelige oplevelser. Dertil har forløbet været forandrende for både min måde at møde mig selv og for min måde at møde andre på i både professionelle og personlige relationer”.
  – Helle

  “Jeg slutter dette forløb en anden end da jeg begyndte. Jeg har mødt fantastiske mennesker, som har turde tage mod, visdom og compassion og gøre det til virkelighed. Jeg er berørt og taknemmelig”.
  – Aurora

  “Kære Vibeke, I har på kompetent vis ført os gennem et forløb, hvor jeg har følt mig tryg i at arbejde med egne temaer og hvor jeg har lært meget om compassion både på egen krop og fagligt”.
  – Lea

  ” Tak for super facilitering af de processer, vi har haft i gruppen! At deltage i denne gruppe har betydet, at jeg både som privatperson og psykolog møder mig selv med mere rummelighed og forståelse. Det har haft stor betydning at være i en gruppe, hvor andre også har vovet og turde vise sig selv. Det har bidraget enormt til mig egen proces”.
  – Anne

  “1000 tak for et fantastisk gruppeforløb.
  Compassion og mindfulness er vigtige nye veje for mig ind i min kerne og ikke mindst den oplevelse det har været at være med i det fællesskab, som er blevet skabt omkring det. At møde mig selv bagved facaden med compassion og få øje på, hvad der er på spil både som psykolog, menneske, mor og mange roller. At begynde at læne mig tilbage (med compassion og uden at min indre kritiker råber alt for højt) fremfor altid at læne mig frem og performe. At være mig selv og være modig ift at bringe compassion og mindfulness med mig uagtet, at jeg føler mig usikker og ikke god nok. Til sidst også tak fordi I har givet noget af jer selv og været engageret i gruppen. Mange kæmpe knus og kærlige tanker”.
  – Hanne

  4
  BETINGELSER

  Ved tilmelding af Mindworks gruppeforløb tilkendegiver du, at du har læst og accepteret nedenstående betingelser og vilkår.

  TILMELDING OG BETALING
  Tilmeldingen er bindende så snart, at den er bekræftet og 1. rate er afsendt fra Mindwork. Fakturaen fremsendes umiddelbart efter tilmelding. Det resterende beløb opkræves af yderligere to rater, der fastlægges af Mindwork medmindre andet er aftalt.

  Mindworks gruppeforløb rettet psykologer er fritaget for moms. Mindworks betalingsfrist er 7 dage. Overskrides betalingsfristen forbeholder Mindwork sig ret til at fakturere et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, jf. rentelovens bestemmelser herfor.

  Eventuelle ændringer af deltageroplysninger eller faktureringsoplysninger skal ske skriftligt til
  info@mindwork.dk

  AFMELDING
  Afmelding skal ske skriftligt til info@mindwork.dk.

  • Ved afmelding inden 8 uger før gruppestart hæfter deltageren for 25 % af det fulde beløbet.
  • Ved afmelding senere end 8 uger før gruppestart hæfter deltageren for det fulde beløb.

  Hvis du er forhindret i at deltage, har du mulighed for at sende en stedfortræder mod betaling af et administrationsgebyr på 2.000 kr. Stedfortræderen skal opfylde forudsætningerne for deltagelse. Dette skal aftales skriftligt ved henvendelse til info@mindwork.dk senest 14. dage før kursusstart.

  FREMMØDEREGLER
  Mindwork følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening og der forventes 100 % fremmøde af alle deltagere. Der vil i visse tilfælde, f.eks. alvorlig sygdom, være mulighed for at indgå aftale med Mindwork om erstatningstimer. Erstatningstimer vil som udgangspunkt blive afregnet til fuld timepris, men Mindwork foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

  ÆNDRINGER OG AFLYSNING
  Mindwork tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og gruppeleder indtil 4 uger før gruppestart.
  I tilfælde af aflysning af en gruppe eller gruppesamling pga. uforudsete omstændigheder, er Mindwork forpligtet til at arrangere en ny gruppe/dato snarest muligt. Prisen for den pågældende gruppe vil ikke blive refunderet.