Mindwork

Ledelse

Forandring og trivsel

”Vi lever i en tid med eksponentiel udvikling og vækst, men er udstyret med en gammel analog hjerne.”

På den ene side er menneskehjernen forunderlig og fantastisk – og indiskutabelt årsagen til, at vi mennesker konstant har udviklet og forandret os, og skabt både kunst, kultur og kommercielle koncerner. På den anden side er menneskehjernen konservativ og ser enhver forandring som en potentiel trussel.
Måske er det derfor, at op mod 70 % af alle forandringsprocesser mislykkedes.

Mindwork tilbyder professionel bistand, når virksomheden står over for store forandringer, f.eks. i form af omstruktureringer, opsigelser, fusioner eller opkøb.
Vi kan give både ledelse og medarbejdere indblik i hjernens naturlige og uundgåelige reaktion på forandring – og vi kan rådgive på alle lag i organisationen i forhold til, hvordan der kommunikeres, reageres og håndteres, så både mennesker og hjerner får de bedste arbejdsbetingelser, når forandringens vinde blæser.

Vi rådgiver i forbindelse med organisationsforandringer, herunder planlægning af processer og facilitering af møder. Vi kan under hele forløbet tilbyde individuelle samtaler til medarbejdere, rådgivning til og sparring med HR afdelinger, individuel eller gruppebaseret ledercoaching. Herudover tilbyder vi workshops med udgangspunkt i relevante temaer som f.eks. menneskehjernens forandringsreaktioner, forandringsledelse, forandringskommunikation, motivation og trivsel under forandring.

Mindwork yder tillige proceskonsultation på alle niveauer af jeres organisation. Det kan være når I står over for udfordringer og forandringer, hvor en ekstern konsulent med fordel kan hjælpe både jeres ledere og medarbejdere med at kaste et nyt blik på de kompetencer, erfaringer og ressourcer, der allerede er i organisationen. Herfra kan vi hjælpe jer med at finde nye og konstruktive måder, at bevæge jer videre i den ønskede retning på.