Mindwork

Coaching og samtaler

Mindfulness

Forskning viser, at mindfulness blandt andet styrker velbefindende og helbred, og reducerer depression, angst og stresssymptomer. Øget trivsel, mere energi og mindre sygefravær er andre positive effekter.

At være mindful betyder at have et bevidst fokus, der er accepterende og ikke-dømmende over for alle de følelser, tanker og sanseoplevelser, der konstant dukker op i vores bevidsthed. At være mindful er at være opmærksomheden på dét, der reelt sker og at være tilstede i hvert øjeblik. Lige her og nu.

Gruppeforløbet – der bygger på veldokumenteret forskning og programmer udviklet af Jon Kabat-Zinn, m.fl. – består af træning i at fokusere samt øvelser i nærvær, accept og tilstedeværelse. Målet er at kunne acceptere og rumme hvad livet nu end byder os. Ikke for at være ukritiske optimistiske og ureflekterede – men for at kunne se mere klart, undgå at kæmpe unødigt og ultimativt kunne træffe bedre og klogere valg.