JMO_sort

Mindwork

Julie Mortensen

Office Manager (Barselsorlov)

Julie Mortensen sidder på vores kontor i København, hvor hun står for den daglige drift.