Maja_Schou_SH

Mindwork

Maja Schou

Selvstændig autoriseret psykolog og specialistgodkendt i klinisk psykologi og psykoterapi med unge og voksne

Cand.psych.aut.

Maja Schou har arbejdet som klinisk psykolog i mere end 10 år både som ekstern konsulent og som ansat i forskellige psykologhuse i København og Faxe. Hun har ligeledes i en årrække arbejdet indenfor børne-familieområdet samt undervist psykologer og andre faggrupper i psykologiske problematikker og terapeutiske teknikker og metoder.  

Maja har solid erfaring med samtaleforløb omhandlende blandt andet stress og mistrivsel, angst og OCD, depression, sorg- og krisereaktioner, spiseproblematikker samt de psykologiske aspekter i forbindelse med familiedannelse (fertilitetsproblemer og ufrivillig barnløshed, efterfødselsreaktioner, soloforældreskab og lignende).

Hun er mangeårigt specialiseret og efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi (KAT), herunder også Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Compassion-Fokuseret terapi (CFT). Ligeledes er hun medforfatter af bogen ”Fri for Angst – med kognitive metoder”, som udkom i 2010. 

”Terapi har altid for mig været et særligt og meget værdsat omdrejningspunkt i mit arbejde som psykolog. Hos mig kan du tale om og få hjælp til de udfordringer, som opstår i livet, og som kan være svære at håndtere på egen hånd.

Som psykolog arbejder jeg respektfuldt, omsorgsfuldt og engageret. Det ligger mig meget på sinde, at vores samtaler tager udgangspunkt i et aktivt og ligeværdigt samarbejde med udgangspunkt i dine ønsker og behov. Jeg vægter samtidig højt, at dette foregår i en konstruktiv, anerkendende og positiv atmosfære”.

Indehaver af Kognitiv Psykologklinik for unge og voksne.
Læs mere på https://www.psykologmajaschou.dk/