Rat og gearskift_grøn 1800x1200

Moderne Afhængighed

Impulskontrol tilstande

Impulskontrolforstyrrelser kommer til udtryk ved flere typer af adfærd. 
Dét, der er fælles på tværs af udtrykkene, er en uudholdelig trang til at handle på en måde, der kan være skadelig for sig selv eller andre.
Det at udføre handlingen vil oftest medføre en umiddelbar følelse af lettelse eller eufori – men kort efter følges af skam eller skyld. Dette skift i reaktion kan være med til at skabe en ond cirkel for personen, idet den negative følelse i sig selv kan medføre stor trang til på ny at udføre den skadelige adfærd.

I kategorien af impulskontrolforstyrrelser ser vi oftest mennesker med Trikotillomani (udrivning af hår), Dermatillomani (hive i huden) eller kronisk neglebidning.

Der kan tillige være en grad af sammenfald med ”moderne afhængigheder” og ”ludomani”