Mindwork Psykologis Center

Behandlingsområder

Sorg og krise

De fleste mennesker vil i løbet af livet opleve tab eller på anden vis blive udsat for betydningsfulde livsbegivenheder, der kan medføre krisereaktioner.

Der er store individuelle forskelle på, hvordan man som menneske reagerer, når man konfronteres med livets uforudsigelighed og smerte og derfor også store forskelle på, hvad man har brug for af hjælp og støtte.
Symptomerne er mange og kan variere meget. Det kan både være fysiske: hjertebanken, smerter og rysteture. Og psykiske: gråd, vrede, skyldfølelse. Samt adfærdsmæssige: tilbagetrækning eller undgåelse.

Mange mennesker klarer sig igennem kriser med hjælp og støtte fra familie, venner og netværk. En gang imellem kan man have behov for at tale med en professionel. Det kan være for at få viden om, hvad man kan forvente og hvordan man bedst støtter hinanden i en svær tid. Eller fordi der opstår behov for egentlig psykologbehandling for at komme bedst muligt igennem krisen.