Timeglas i træ_1800x1200

Stress

Stresssymptomer

Symptomer på stress – eller tegn på stress – kan være meget individuelt og således svinge fra person til person og også fra situation til situation.

Der er dog en række symptomer, som de fleste af os ofte har oplevet i en eller anden grad, når vi er presset ud over det, der sundt og hensigtsmæssigt. Man kan populært betragte det som en pulje af de ”mest hyppige stresssymptomer”, og de er derfor fornuftige at være opmærksomme på.

Typiske fysiske symptomer på stress:
En indre uro, retsløshed eller irritation. Spændingshovedpine, ”tungt hoved” eller en oplevelse af at have svært ved at fokusere. Hjertebanken, anspændthed i brystet, mavesmerter og sug i maven.

Endelig er det også typiske fysiske symptomer på stress, hvis din vægt begynder at afvige fra normalen eller du bliver oftere syg end normalt.

Typiske psykiske symptomer på stress:
En oplevelse af manglende lyst, opgivenhed, træthed eller ligegyldighed over for opgaver eller aktiviteter, som normalt er interessante eller bare ”OK.”. Irritabilitet, frustration – måske endda aggressivitet. Hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og sådan en oplevelse af at være ”ved siden af dig selv”.

Endelig er det ikke unormalt at opleve at blive mere bekymret – måske endda egentlig angst, når man er stresset. Humøret bliver påvirket negativt, den humoristiske sans forsvinder – og man kan føle sig deprimeret!

Typiske adfærdsmæssige tegn på stress:
Noget af det første, som mange oplever, er søvnbesvær eller egentlig søvnløshed. Det følges tit af en nedsat præstationsevne, småfejl og forglemmelser i hverdagen eller et højt aktivitetsniveau, der ikke rigtig medfører, at noget bliver gjort.

Mange stressede har svært ved at træffe beslutninger, ændrer ofte beslutninger og bebrejder sig selv eller andre for de beslutninger, der er truffet.

Endelig er det ofte et tegn på stress, når en persons forbrug af stimulanser – kaffe, cola, alkohol, tobak, sukker mv. – stiger markant. Og selvfølgelig ved flere og hyppigere sygemeldinger.