corona_brikker_1800x1200

Mindwork

Deltag i internationalt forskningsstudie

Vi har brug for din hjælp til et nyt og vigtigt internationalt forskningsstudie, der skal undersøge Compassion, social forbundethed og resiliens under COVID-19 pandemien. Vi vil sætte stor pris på din deltagelse. Undersøgelsen er målrette befolkningen generelt, men har også en udgave med særligt fokus på ledere.

Vi står over for en verdensomspændende pandemi, som kan have store konsekvenser for menneskers trivsel og mentale sundhed. I lyset af denne krise har et internationalt team af forskere fra 18 lande besluttet sig for sammen at undersøge den psykologiske indvirkning af COVID-19 pandemien. Under ledelse af Dr. Marcela Matos fra University of Coimbra i Portugal ønsker forskerne at undersøge, hvilken effekt pandemien har på vores følelse af social tryghed og forbundethed, vores oplevelse af krise og belastning, hvordan vi har håndteret situationen og hvilken udvikling vi oplever på baggrund af denne erfaring. Derudover er forskerne interesseret i at undersøge og forstå, hvilken potentiel beskyttende rolle compassion (medfølelse) for os selv og andre kan have i situationer som denne.

I krisetider skal ledere både håndtere nye arbejdsvilkår og medarbejdernes reaktioner, samtidigt med at performance og leverancer skal sikres og vanskelige beslutninger skal træffes. Hertil kommer, at lederne selv er påvirket af krisen og den omfattende indflydelse den har på både vores private og professionelle liv. Presset på lederne er med andre ord stort. I denne del af studiet vil vi udover ovenstående få viden om, hvordan compassion og psykologisk tryghed kan være til gavn og have betydning for den ledelsesmæssige opgave i krisetider. 

Vi vil sætte stor pris på din hjælp til gennemførelsen af dette forskningsstudie. Deltagelsen tager ca. 30 minutter, og du vil efterfølgende blive bedt om at udfylde skemaet igen efter hhv. 3 og 6 måneder. Du kan hjælpe os med at indsamle værdifuld psykologisk viden ved at at deltage i undersøgelsen her: