CKT2

Mindwork

Christa Koll Thystrup

Autoriseret psykolog

Cand.psych.

Christa er uddannet cand.psych fra Københavns Universitet med speciale i klinisk psykologi og neuropsykologi. Hun er autoriseret af psykolognævnet. Christa arbejder ud fra evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og anvender derudover teknikker fra Mindfulness og Compassion fokuseret terapi.

Christa arbejder med behandling og udredning af børn og unge fra 10-11 årsalderen, særligt med henblik på behandling af angstlidelser, herunder separationsangst, social fobi, specifik fobi, sygdomsangst, panikangst og behandling af skolevægring/skolefobi. Hun har mange års erfaring med arbejdet med Cool Kids, både individuelt og gruppebaseret. Hos Psykologklinikken varetager hun yderligere støttende og rådgivende terapi med børn, unge og/eller familier, hvor hun blandt andet arbejder med vredeshåndtering og autismespektrum forstyrrelser.

I sin ansættelse har Christa tilegnet sig mange kompetencer inden for behandling af ludomani og spilleproblematikker, og varetager derudover støttende og rådgivende samtaler for pårørende til ludomaner. Christa varetager yderligere behandling af depression, stress, lavt selvværd og angstproblematikker hos unge og hos voksne.

Christa forestår herudover udredningsopgaver for Psykologklinikken så som børnepsykologiske og voksenpsykologiske undersøgelser, samt udarbejder forældrekompetenceundersøgelser i samarbejde med Kathrine Møller Andersen.

Foruden sin erfaring har Christa publiceret en videnskabelig forskningsartikel i Psychiatry Research i september 2020, omhandlende risiko for at udvikle depression ud fra et neuropsykologisk perspektiv.