0520_B_S-H

Mindwork

Mirjam Høffding Refby

Selvstændig erhvervs- og krisepsykolog

Cand.psych.aut. Godkendt specialist og supervisor i psykotraumatologi

Mirjam er psykolog, autoriseret af Socialministeriet, og godkendt specialist og supervisor i Psykotraumatologi. Derudover har hun en 2-årig specialistuddannelse i Arbejds- og Organisationspsykologi.

Mirjam har mange års erfaring fra bestyrelsesposter og arbejde i NGO, politisk styrede organisationer og komplekse opgaveområder, som både medarbejder, leder og konsulent, og har en god og analytisk organisationsforståelse. Det at arbejde med disse, kræver et særligt vågent øje på professionel organisering af arbejdet, støttende strukturer og ledelse. Cocktailen af uforudsigelighed, høje følelsesmæssige krav i arbejdet, ildsjæle og meningsfuldt arbejde øger risikoen for ubæredygtige strategier og usundt arbejdsmiljø på alle niveauer.

Mirjam er en erfaren beredskab- og krisepsykolog, med blik for at overlappet mellem krisepsykologi og organisationspsykologi, kræver fokus på såvel det faglige som det organisatoriske og strategiske.

Hun har også gedigen klinisk (behandlings) erfaring med tungere patologiske tilstande, såvel kortvarigt i psykiatrien som gennem mange år med flygtninge, asylansøgere og ledelse af psykolognetværket i Forsvarets Veterancenter.

Mirjam tilbyder ledere, psykologer og andre fagprofessionelle supervision, faglig sparring og coaching, med det formål at støtte, reflektere, udvikle, opnå, og afvikle ubæredygtige strategier, i såvel det private som professionelle liv. Med speciale i fokus på personlige temaer og dynamikker, der præger den professionelle, vi gerne vil være.

Mirjam tilbyder oplæg og undervisning. Omfang, form og indhold afstemmes i dialog så det bliver relevant, brugbart og en investering i praksis, medarbejdergruppe eller organisation. Oplæg kan været rettet mod øget eller fælles viden, udvikling af praksis, organisationsændringer m.m. Komplekse emner kan også kræve en mere strategisk tilgang, udover det rent vidensopbyggende. Så hjælper hun med at planlægge det.

Mirjam tilbyder også mere subakutte indsatser og opfølgning, til arbejdspladser der står med trivselsproblemer, krænkelser, dødsfald blandt ansatte, pludselige fyringer, voldsomme hændelser m.m.

Mirjam har ydernummer (henvisning fra lægen, dvs. sygesikringsklienter) med kliniklokale i Vanløse, og deler sin arbejdstid mellem klinisk behandling, erhvervspsykologiske opgaver og større arbejdsmiljøsager i både offentlige og private virksomheder.

Se mere på mirjamrefby.dk