VLG profil 2022(2)

Mindwork

Vibeke Lunding-Gregersen

Administrerende direktør, erhvervspsykolog og autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Autoriseret psykolog, cand.psych.

Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi

Vibeke Lunding-Gregersens arbejde er kendetegnet af et stærkt drive i både udtænkning, planlægning og gennemførsel af interventioner og projekter på evidensbaseret grundlag.

Vibeke Lunding-Gregersen har ledet og gennemført større projekter for både offentlige og private organisationer. Hendes tilgang karakteriseres af en omhu for detaljen uden at miste blikket for helheden, og hun har en naturlig forståelse for nødvendigheden af at medtænke flere niveauer og behov i organisationer. Vibeke har på den baggrund skabt stærke resultater ift. både performance, fravær og trivsel.

Som underviser, oplægsholder og workshopleder kendetegnes Vibeke Lunding-Gregersen ved høj faglighed, stærke holdninger og praksisnære eksemplificeringer.

Vibeke Lunding-Gregersen har fortsat private klienter i Mindworks klinik. Her arbejder hun inden for alle behandlingsområder, dog med særligt fokus på selvkritik, stresshåndtering og balance samt ledercoaching.