Bøger i skød_1800x1200

Temaartikler

Arbejdsrelateret stress

Kan arbejdsrelateret stress adskilles fra privat relateret stress?

Når vi spørger vores kollegaer – 50 privatpraktiserende psykologer – så er svarene interessante. 55 % af psykologerne mener, at det i nogen grad kan adskilles, mens 65 % af klienterne mener det samme. Det er dog helt op til 85 % af klienterne, der oplever, at deres chefer mener, at arbejdsrelateret stress kan adskilles fra privat relateret stress. Heraf 13 % i meget høj grad. Der er altså noget, der tyder på, at adskillelsen afhænger af øjnene, der ser.

I praksis er adskillelsen rigtig svær. Især med et moderne arbejdsliv, hvor arbejdstid og privat tid i højere og højere grad smelter sammen – og flere og flere af os flexer ind og ud mellem arbejde, børn, møder, madlavning, hjemmearbejde etc.

Det grundlæggende problem for Homo Sapiens anno 2017 er, at vi går rundt i en moderne eksponentiel verden, men er udstyret med en 120 millioner år gammel og dårligt designet hjerne. En hjerne der slet ikke egner sig til det komplekse samfund, vi sammen har skabt.

Effektiviseringer, omstruktureringer, jonglering af børn og arbejde udfordrer os alle. Det samme gør personlige udviklingsplaner, præstationsmål og sociale medier. Og læg mærke til, at det er svært at adskille, hvilke dele der hører til i hvilken sfære. Vi konkurrerer snart lige så meget med andre forældre i børnehaven, som vi gør med kollegaer eller konkurrenter på arbejdet. Og personlige udviklingsmål gælder nu også både for os på vores arbejde – og for vores børn i de institutioner, de færdes i.

Resultatet er enkelt. Der skabes ubalance i den gamle menneskehjerne – der gør, at vi mistrives. Både privat og professionelt.

Hos Mindwork arbejder vi intenst med stresshåndtering og trivsel. Vi gør det som individuel coaching, hvor vi arbejder evidensbaseret med både på kognitive metoder og compassion. Vi gør det også i og for virksomheder gennem både workshops og kurser og inspirerende foredrag.