Compassion artikel (1)_1800x1201

Temaartikler

Compassion kan lære os at rumme og håndtere stress…

Af Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen

…..men compassion kan mere end det.

Du kan lige så godt vænne dig til ordet, for ‘Compassion’ ender med at blive årets ord 2017. Det gør det, fordi den moderne verden skriger på compassion, og fordi det helt videnskabeligt og fornuftigt giver rigtig god mening.

Det største problem med compassion er sådan set ordet ”compassion” i sig selv. Det emmer af blide følelser, fremstrakte hænder, åkander og lejrbålsguitar.

En oversættelse gør det ikke meget bedre. Det nærmeste vi kommer på dansk er noget i omegnen af ‘medfølelse’, der giver associationer til alt fra omsorg til medlidenhed.

Og det ændrer ikke på billedet af, at det handler om, noget blidt og roligt, noget varmt og kærligt, noget ‘pusse-nusse’- og måske bare en masse ord og meget lidt handling. Og det ér altså en skam, for compassion er meget andet – og mere – end dét.

En evolutionær vinderstrategi

At vi mennesker står her i dag som verdens herskere og både har opfundet dampmaskinen og spaltet atomet har en helt særlig årsag. Vi er som bekendt hverken det største, stærkeste eller mest robuste dyr evolutionen har skabt. Tværtimod.

Menneskedyret har uendeligt mange fysiske begrænsninger, og vi er ubetinget det dyr, der fødes allermest hjælpeløst, allermest ufærdigt og med det allerstørste behov for kærlig omsorg og beskyttelse.

Men netop dét blev vores styrke.

Empati og omsorg er en kraft

Vi mennesker har – ganske enkelt for at vores børn kan overleve – udviklet en særlig stor hjernebark. En hjernebark, der rummer netop de systemer, der skaber motivation og lyst til at passe på andre. Vi har udviklet evnen til at udvise empati og forståelse for andres behov.

Vi kan dele med hinanden. Lære af hinanden. Tage ansvar for hinanden. Skabe livsnødvendige relationer og fællesskaber.

Uden empatien og omsorgen, uden ansvaret og samarbejdet var intet menneskebarn overlevet.

Det er alt dette og mere til, der ligger i hjertet af compassion.

Compassion er med andre ord en benhård overlevelsesstrategi, og uden den havde vi ikke vundet evolutionens store kapløb. Vi havde ikke udviklet vores særlige menneskehjerne.

Compassion: Mod, visdom og styrke

Compassion er ikke blot at lytte til andre, føle med andre, ae på ryggen eller sige ”Det kan jeg godt forstå”.

Ghandi opnåede ikke indisk uafhængighed og fred mellem indere og muslimer ved søde ord og meditation alene. I den fredelige modstand lå en høj grad at strategisk bevidsthed, juridiske kompetencer, mod til konfrontation – og vedholdenhed trods talrige nederlag.

I compassion ligger modet til at rumme egen og andres udfordringer og lidelse. I compassion ligger visdommen, der gør os i stand til at forstå og spejle et andet menneskes reaktioner, sætte sig i den andens sted og møde dette menneske uden at dømme eller kategorisere.

I compassion ligger det engagement og den styrke, der skal til for at gøre noget – ikke bare handle, men handle klogt, når vi står overfor den lidelse, som alle mennesker oplever i livet. Fra svigt, skuffelser og sygdom til kriser, katastrofer og konstante bekymringer.

Lindre smerte og tage ansvar

Compassion handler om både at lindre smerten og tage ansvar for vores egne valg og handlinger i livet.

Hvor mange af os kan med hånden på hjertet sige, at det er sådan vi møder kollegaen, der er gået ned med stress, vores chef der råber lidt for højt – eller for den sags skyld os selv, når livet er svært?

Hvor mange af os kan det overfor flygtningene, når de ikke længere går på motorvejen, men bor i lokalområdet, eller når vi står midt i endnu en organisationsændring, og alle omkring os er pressede?

Den gode nyhed er, at netop opmærksomhed på, og træning i compassion kan give os styrken til at navigere mere sikkert i disse udfordringer. Sammen.

Positive resultater

Indenfor psykologien er compassion et af de områder, der er forsket meget i de seneste år – og resultaterne taler sit eget positive sprog:

Øget compassion er direkte relateret til øget ønske om at lære og udvikle sig; højere personlige standarder og øget tendens til at tage ansvar for egne fejltagelser.

Øget compassion er forbundet med højere grad af fleksibilitet og nysgerrighed, mere selvrefleksion, optimisme og gå-på-mod (også i modvind) – og så medvirker compassion til at begrænse selvkritik og bekymring.

Det behøver vel næsten ikke at skrives, at det alt sammen skaber øget trivsel og sundere relationer – både privat og professionelt.