Ur og briller_1800x1205

Temaartikler

Stresscoaching

Vi ved, at noget af det første der sker, når man for alvor bliver stresset, er, at overblikket og rationaliteten ryger. Forklaringen er ganske simpel: Den store hjernebark, som giver os mennesker netop mulighederne for at rationalisere, analysere og fortolke, er dyr i drift, og når vi er presset, tager det billigere mere primitive alarmberedskab over. De dele af hjernen vi deler med zebraer og chimpanser. Og de er ikke særligt rationelle.

Resultatet bliver ofte, at man som stresset er ekstrem aktiv – men får meget lidt fra hånden. At man er i gang i mange timer – men ofte med de forkerte eller irrelevante opgaver. Det er kroppens kamp- og flugtberedskab, der har taget over. Aktivitet er alt. Indhold er ligegyldigt.

Der kan også ske det modsatte. Helt som den skræmte kronhjort, der fanges og fastfryses i billygternes skær, kan vi blive handlingslammede, opgivende og ude af stand til at prioritere.

Det er kroppens naturlige frys-beredskab, der har taget magten.

Det virker fornuftigt for dyrene, og det virkede fornuftigt for vores allerførste forfædre. Men for det moderne menneske er begge reaktioner uhensigtsmæssige. Vi har brug for vores hjernebark. Brug for at kunne tænke nuanceret og rationalisere.

I moderne stresscoaching er det netop dét, vi arbejder på. Gennem forståelse af menneskehjernen og menneskets reaktioner på og i stress hjælper coachen gennem refleksioner, øvelser og konkrete strategier til at genetablere den balance, der skal til, hvor at den rationelle menneskehjerne kan arbejde. I arbejdet er der både fokus på her og nu at genetablere balancen, men også på hvilke tilgange, der fremadrettet kan implementeres i hverdagen for at hjælpe den gamle dårligt designede menneskehjerne med at opretholde balance – og trivsel.

Stresscoaching hos Mindwork bygger både på kognitive metoder og en compassion-fokuseret tilgang. Vi følger en fast struktur, der sikrer, at der både er tid og plads til historien og de løbende oplevelser – og til at det overordnede mål og at genvinde trivsel og balance nås!