Mindwork

Psykologiske undersøgelser

Børnepsykologisk undersøgelse

En anmodning om en børnepsykologisk undersøgelse udspringer altid af en bekymring for barnets/den unges udvikling eller trivsel. Formålet med undersøgelsen er at belyse barnets udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets behov for støtte.
Baggrunden for den konkrete undersøgelse afdækkes i samarbejde med sagsbehandleren, og formidles til barnet og forældrene, således at baggrunden for undersøgelsen er tydeligt for alle de involverede og forældrene kan give samtykke til undersøgelsen på et oplyst grundlag.

Hos Mindwork Psykologisk Center udfører vi bredt dækkende børnepsykologiske undersøgelser med henblik på systematisk at afdække barnets kognitive udvikling og funktionsniveau, dets følelsesmæssige og sociale udvikling og aktuelle problemstillinger. Undersøgelsen indebærer således en afklaring og vurdering af barnets ressourcer og eventuelle vanskeligheder indenfor både det intellektuelle, sociale og følelsesmæssige område samt psykologens anbefalinger vedrørende videre foranstaltninger.

01
Forløb

En undersøgelse indeholder samtaler med barnet, dets primære omsorgspersoner og/eller andre betydningsfulde personer i barnets liv. Derudover omfatter undersøgelsen psykologisk testning, observationer af barnet og læsning af de fra kommunen fremsendte sagsakter.
Undersøgelsen afsluttes med en grundig undersøgelsesrapport og en personlig tilbagemelding til både forældre og sagsbehandler. Tilbagemelding til barnet/den unge tilrettelægges af psykologen under hensyntagen til barnets/den unges alder og generelle funktion.

02
Vores tilgang

I vores undersøgelser anvender vi godkendte test. Vi sørger for at vores medarbejdere er opdateret på området og alle undersøgelser kvalitetssikres gennem supervision af den udførende psykolog på hver enkel sag.

Vi er i alt vores arbejde opmærksomme på inddragelse af etiske overvejelser og er underlagt etiske principper for psykologer. Dette betyder bl.a., at vi altid sikre at undersøgelsen, trods sin indgribende natur, tilrettelægges så skånsomt som muligt for alle de involverede.

 

03
Praktiske informationer

Bestilling:
Ved bestilling af en børnepsykologiske undersøgelse aftales det med sagsbehandler, hvorvidt der er behov for et fælles opstartsmøde sammen med forældrene.

Oplysningsskema:
Mindwork fremsender efter bestilling et oplysningskema, der skal udfyldes og returneres inden undersøgelsen kan opstartes.

Pris:
Vi har fast priser for psykologiske undersøgelser. Vi afgiver således altid et konkret tilbud på opgaven. Kontakt os for at høre nærmere.

Transport og kørsel:
Udover de faste priser for undersøgelsen kommer tillæg for evt. kørsel og kilometer. Når vi afgiver et tilbud, laver vi samtidig et estimat over udgifter til kørsel.

Udeblivelser og afbud:
Ved udeblivelser eller afbud senere end 24 timer før et aftalt møde, faktureres der ekstra for den afsatte tid.

Tilbagemelding:
Når rapporten er færdig aftales et tilbagemeldingsmøde gerne med deltagelse af sagsbehandler.